Polikliniekbezoek (excl. herhaalconsult) tijdens opname ander specialisme (N0876-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0876-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 1.1

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Registreren van zorgactiviteiten

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017Polikliniek
Samenvatting

Het is niet toegestaan een polikliniekbezoek vast te leggen voor een patiënt tijdens een dagverpleging, een klinische opname, langdurige observatie of IC-behandeldag, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

Regelgeving / beleid

Een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190063, 090613 en 090614) mag niet worden geregistreerd in de volgende gevallen, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland. :

  • tijdens een dagverpleging (190030, 190090),
  • langdurige observatie zonder overnachting (190091),
  • verpleegdag (klinische opname) (190200, 190021, 190218, 194804),

IC behandeldag (190153 t/m 190155), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) of Post IC high care (190152)

2017: NR/REG-1732, artikel 24.1

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

ZA 090614 is vervallen uit de scope ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Aandachtspunt: In de Handreiking wordt gesteld dat er ook gekeken mag worden naar ZA 190021 (klinische opname). Dit is in het script niet meegenomen, aangezien deze code niet altijd even consequent gebruikt wordt door alle klanten, en soms onterecht geregistreerd wordt.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Polikliniekbezoek (excl. herhaalconsult) tijdens opname ander specialisme (N0876-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle polikliniekbezoeken (190007, 190060, 190063, 090613)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde dag is voor hetzelfde patiëntnummer en een ander uitvoerend specialisme een dagverpleging (190030 en 190090), langdurige observatie zonder overnachting (190091), verpleegdag (190200, 190218, 194804), IC-behandeldag (190153 t/m 190155), Neonatale IC (190150), Pediatrische IC (190151) of Post IC High Care (190152) geregistreerd
Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png