Poli no show

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Valuecare logo 2024.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Polikliniek
Samenvatting

No-shows zijn alle afspraken waarbij een patiënt afwezig was, zonder dit van te voren te melden.

No-shows kosten het ziekenhuis geld, gaan ten koste van de tijd van artsen en zorgen voor onrust in de spreekuurplanning. Met deze stuurindicator heeft het ziekenhuis meer inzicht in op welke afdelingen no-shows vaker voorkomen, of er meer no-shows zijn in bepaalde periodes, en hoe effectief interventies zijn in het reduceren van het aantal no-shows.

ValueCare toont alle afspraken waarbij de patiënt er niet was, afgezien van afspraken met de status ‘geannuleerd’ of ‘onbekend’.

ValueCare geeft het percentage no shows weer per maand, per specialisme/specialist, per DBC diagnose, en per leeftijdsgroep.

Regelgeving / beleid
2022
Er is bij een ‘no-show’ geen sprake van geleverde zorg als bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg. Daarom is er ook geen prestatie voor. De zorgaanbieder kan hierdoor zelf een tarief in rekening brengen voor de ingelaste tijd voor de betreffende patiënt als deze niet komt opdagen zonder tijdig af te melden. Dit mag alleen als deze patiënt van tevoren is geïnformeerd over het in rekening brengen van een tarief bij het niet op komen dagen.

2022: NZA - Mag er een no-show in rekening gebracht worden als de patiënt niet is geweest?

2023
Er is bij een ‘no-show’ geen sprake van geleverde zorg als bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg. Daarom is er ook geen prestatie voor. De zorgaanbieder kan hierdoor zelf een tarief in rekening brengen voor de ingelaste tijd voor de betreffende patiënt als deze niet komt opdagen zonder tijdig af te melden. Dit mag alleen als deze patiënt van tevoren is geïnformeerd over het in rekening brengen van een tarief bij het niet op komen dagen.

2023: NZA - Mag er een no-show in rekening gebracht worden als de patiënt niet is geweest?

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het zorgpersoneel registreert alle afspraken met de status ‘no-show’ in het ziekenhuis informatie systeem.
  2. ValueCare deelt die afspraken door alle afspraken, behalve afspraken met de status ‘onbekend’/‘geannuleerd’.
Sturing

Sturing op no-shows kan de arts tijd besparen en zorg efficiënter maken. Het ziekenhuis kan het aantal no-shows verminderen door patiënten een herinneringsmail te sturen voor hun afspraken, met daarin een duidelijk vermeld no-show tarief dat het ziekenhuis in rekening brengt wanneer zij niet op komen dagen. Hierin kan ook vermeld staan waarom het voor het functioneren van het ziekenhuis zo belangrijk is dat patiënten zich op tijd afmelden, mochten zij verhinderd zijn voor hun afspraak.

Het effect van sturing hangt af van ziekenhuisspecifieke situaties. Deze stuurindicator geeft houvast bij het bepalen welke interventies potentieel effect hebben, en bij het meten van deze effecten achteraf.

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Poli no show” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle afspraken met status ‘no-show’ volgens het ZIS

Blauwepijl.png

2) ‘No show’ afspraken gedeeld door het totale aantal afspraken, uitgezonderd status ‘onbekend’/‘geannuleerd’


Logica: 1 en 2

Valuecare logo 2024.png