Percentrage intravitreale injecties met duur middel

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Passende zorg
Samenvatting

Voor deze stuurindicator telt ValueCare alle zorgactiviteiten waarbij een arts een van de volgende stoffen injecteert: bevacizumab (merknaam Avastin), Aflibercept (merknaam Eylea), Ranibizumab (merknaam Lucentis). Deze medicijnen worden ingezet bij oedeem-vorming in het oog; ze verminderen vaatlekkage en zorgen ervoor dat de patiënt weer kan zien.  

Dit zijn dure medicijnen en inzicht in hoe vaak deze door welke specialist worden ingezet is interessante informatie voor het ziekenhuis. Hiermee kunnen artsen terugkijken op hun aanvraaggedrag en hier op sturen als dit niet volgens de verwachte cijfers verloopt. Dit stuurpunt dient als aanvulling en verrijking van de bijbehorende signalerings-norm Intravitreale injectie met bevacizumab (merknaam Avastin) is de behandeling van eerste keus als anti-VEGF voor nieuwe patiënten (N7120). Met deze normen wordt er gekeken naar alle geplande zorg, zodat er actief op gepast gebruik gelet kan worden. Het geeft de specialist de ruimte om voorafgaande een beslissing kan maken over het wel of niet uitvoeren van deze zorg, en of deze zorg wel of niet zinnig is.

ValueCare berekent het percentage intravitreale injecties met duur middel door het aantal intravitreale injecties met een duur geneesmiddel te delen door het totale aantal intravitreale injecties.

ValueCare geeft het percentage intravitreale injecties met duur middel weer tov alle intravitreale injecties.

Regelgeving / beleid
2022
Zoals in de Federatie medisch specialisten is opgenomen is het gebruik van bevacuzimab verantwoord op basis van kostenverschillen, “non-inferiority” en huidige inzichten over systemische bijwerkingen en heeft bevacizumab de voorkeur boven ranibizumab en aflibercept als anti-VEGF om mee te starten bij maculadegeneratie.

2022: Richtlijnendatabase - LMD Eerste keus anti-VEGF

2023
Zoals in de Federatie medisch specialisten is opgenomen is het gebruik van bevacuzimab verantwoord op basis van kostenverschillen, “non-inferiority” en huidige inzichten over systemische bijwerkingen en heeft bevacizumab de voorkeur boven ranibizumab en aflibercept als anti-VEGF om mee te starten bij maculadegeneratie.

2023: Richtlijnendatabase - LMD Eerste keus anti-VEGF

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. ValueCare telt alle uitgevoerde injecties bedoeld voor intravitreaal gebruik.
Sturing

Het effect van sturing hangt af van ziekenhuisspecifieke situaties. Deze stuurindicator geeft houvast bij het bepalen welke interventies potentieel effect hebben, en bij het meten van deze effecten achteraf.

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Percentrage intravitreale injecties met duur middel” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Totaal berekend: Alle intravitreale injecties met stofnaam: Aflibercept, Ranibizumab, Bevacizumab

Blauwepijl.png

2) Percentage met duurmiddel: Subset van intravitreale injecties met duur middel: Aflibercept (merknaam Eylea), Ranibizumab

Blauwepijl.png

3) Norm standaard ingesteld op 20% van de totale intravitreale injecties met duur middel.


Logica: 1 en 2 en 3

ValueCarelogo2022.png