Percentage zorgtrajecten met trommelvliesbuisjeplaatsing bij middenoorontsteking

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Passende zorg
Samenvatting

Deze stuurindicator toont bij welk percentage van de zorgtrajecten met een middenoorontstekingdiagnose er trommelvliesbuisjes zijn geplaatst. Volgens de richtlijnen Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) dient een arts zorgvuldig af te wegen of er trommelvliesbuisjes geplaatst moeten worden, omdat een middenoorontsteking vaak vanzelf weer over gaat. Deze stuurinformatie helpt bij de bewustwording en signalering van mogelijke afwijkingen van de richtlijn.

ValueCare geeft het percentage zorgtrajecten met trommelvliesbuisjeplaatsing bij middenoorontsteking weer per maand.

Regelgeving / beleid
2023
Maak een zorgvuldige afweging alvorens over te gaan tot plaatsing van trommelvliesbuisjes. Een middenoorontsteking gaat op termijn in de meeste gevallen vanzelf weer over.

Plaats trommelvliesbuisjes wanneer er sprake is van:

  1. Langdurige klachten (meer dan 3 maanden),
  2. Een gehoorverlies van meer dan 25 dB en/of
  3. Frequente middenoorontstekingen (meer dan 3 keer per half jaar of 4 keer per jaar).

2023: KNO-leden - Verstandige keuzes binnen de KNO

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De stuurinformatie is ontwikkeld op basis van de lopende richtlijn.
  2. Het stuurpunt telt een plaatsing van trommelvliesbuisjes alleen mee wanneer deze gekoppeld is aan een DBC met een diagnose voor middenoorontsteking.
  3. Het stuurpunt kan het effect van de in productie genomen signaleringsnorm visualiseren.
Sturing

Met behulp van de stuurindicator kunnen afwijkingen van de benchmark gesignaleerd worden en kan het ziekenhuis hier interventies op inzetten.

De stuurindicator kan ook helpen bij het bepalen van het effect van eventuele interventies. De stuurindicator kan zorgen voor een grotere bewustwording van de richtlijn om geen de plaatsing van trommelvliesbuisjes extra zorgvuldig af te wegen in het geval van een middenoorontsteking.

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Percentage zorgtrajecten met trommelvliesbuisjeplaatsing bij middenoorontsteking” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgtrajecten met een DBC met diagnose 13 (OMA, OME, tubadysfunctie) van specialisme KNO

Blauwepijl.png

2) Alle plaatsingen van trommelvliesbuisjes gekoppeld aan een DBC met diagnose 13 (OMA, OME, tubadysfunctie) van specialisme KNO

Blauwepijl.png

3) Het percentage van de middenoorontstekingzorgtrajecten waarin een trommelvliesbuisjeplaatsing is uitgevoerd

Logica: 1 en 2 en 3