Percentage zorgtrajecten met botscan bij prostaatcarcinoom

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Passende zorg
Samenvatting

Deze stuurindicator toont bij welk percentage van de zorgtrajecten met een prostaatcarcinoomdiagnose er een botscan is uitgevoerd. Volgens de richtlijnen Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) dient een specialist geen botscan te doen bij prostaatkanker als de kans op uitzaaiingen klein is.

Deze stuurinformatie helpt bij de bewustwording en signalering van mogelijke afwijkingen van de richtlijn. Aanvullend op dit stuurpunt is er een signaleringsnorm Verricht geen botscan bij prostaatkanker als de kans op uitzaaiingen klein is (N7150) waarin gekeken wordt naar geplande botscan afspraken bij deze prostaatkankerpatiënten, zodat de specialist actief op gepast gebruik kan letten. Het geeft de specialist extra ruimte om voorafgaand een beslissing te maken over het wel of niet uitvoeren van zekere zorg, en dus of deze zorg wel of niet zinnig is.

ValueCare geeft het percentage zorgtrajecten met botscan bij prostaatcarcinoom weer per maand.

Regelgeving / beleid
2023
Met een botscan wordt onderzocht of een patiënt met kanker uitzaaiingen in de botten heeft. Bij de meeste patiënten met prostaatkanker is de kans hierop erg klein. Daarom is het advies om niet bij alle patiënten met prostaatkanker een botscan te doen.

Een botscan wordt wel aangeraden als:

  • De PSA waarde meer dan 20 is;
  • De Gleasonscore 8 of hoger is;
  • Het prostaatkankergezwel ver is doorgegroeid;
  • De patiënt klachten heeft die op bot uitzaaiingen kunnen wijzen.

2023: NVDV Verstandige keuzes bij spataders en open been

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De stuurinformatie is ontwikkeld op basis van de lopende richtlijn.
  2. Het stuurpunt telt een botscan alleen mee wanneer deze gekoppeld is aan de DBC met de prostaatcarcinoomdiagnose.
  3. Het stuurpunt kan het effect van de in productie genomen signaleringsnorm visualiseren.
Sturing

Met behulp van de stuurindicator kunnen afwijkingen van de benchmark gesignaleerd worden en kan het ziekenhuis hier interventies op inzetten. De stuurindicator kan ook helpen bij het bepalen van het effect van eventuele interventies. De stuurindicator kan zorgen voor een grotere bewustwording van de richtlijn om geen botscans aan te vragen wanneer de kans op uitzaaiingen klein is in het geval van een prostaatcarcinoom. De aanvullende signaleringsnorm kan daarnaast helpen bij het inzien van de keuzes op gepast gebruik van de botscan bij deze casussen: Verricht geen botscan bij prostaatkanker als de kans op uitzaaiingen klein is (N7150).

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Percentage zorgtrajecten met botscan bij prostaatcarcinoom” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgtrajecten met een DBC met diagnose 040 (prostaatcarcinoom) en ICD-10 diagnose C61 (Maligne neoplasma van prostaat) van specialisme Urologie

Blauwepijl.png

2) Alle botscans gekoppeld aan een DBC met diagnose 040 (prostaatcarcinoom) en ICD-10 diagnose C61 (Maligne neoplasma van prostaat) van specialisme Urologie

Blauwepijl.png

3) Het percentage van de prostaatcarcinoomzorgtrajecten waarin een botscan is uitgevoerd


Logica: 1 en 2 en 3

ValueCarelogo2022.png