Percentage invasieve behandeling na DBC met diagnose stabiele angina pectoris en zorgactiviteit coronaire angiografie

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Passende zorg
Samenvatting

Deze stuurinformatie toont het percentage van de DBC’s van specialisme Cardiologie (20) met diagnose stabiele angina pectoris (202) en een zorgactiviteit coronaire angiografie (CAG), waarna in de tijd tot de volgende geregistreerde CAG of anders binnen een jaar, een invasieve operatie voor stabiele angina pectoris (Percutane Coronaire Interventie [PCI] of Coronary Artery Bypass Graft [CABG]) is geregistreerd. Binnen de beroepsgroep is men het er over eens dat een CAG pas moet worden gedaan als ook een invasieve behandeling wordt overwogen.

ValueCare geeft dit het percentage invasieve behandeling na DBC diagnose stabiele angina pectoris en zorgactiviteit coronaire angiografie weer per maand.

Regelgeving
2023
Een patiënt die naar de dokter gaat met de klacht pijn op de borst en verdenking op stabiele angina pectoris weet van tevoren niet goed welk onderzoek voor risicostratificatie en aanvullende diagnostiek hij kan verwachten. Dit komt deels doordat de richtlijnen voor de huisarts en de cardioloog verschillende aanbevelingen doen en niet op elkaar aansluiten. Naast verschil in richtlijnen blijken er in de praktijk grote verschillen te zijn in toegepaste tests. Implementatie van aanbevelingen uit de richtlijnen is daarin niet herkenbaar. De keuze voor bepaalde tests lijkt voor een groot deel afhankelijk te zijn van de arts die wordt geraadpleegd en van de setting waarin deze werkt (eerste of tweede lijn, en welk ziekenhuis). Deze verschillen zijn vooral een probleem omdat het ook voor professionals niet duidelijk is wat de meest nuttige en effectieve teststrategie is voor risico-inschatting en diagnostiek van mensen met pijn op de borst. Wetenschappelijke kennis over de diagnostische strategie waarmee voor de patiënt potentieel de grootste gezondheidswinst behaald kan worden ontbreekt.

Het is van groot belang om het risico op een coronaire hartaandoening te bepalen met de juiste diagnostiek. De bestaande over-diagnostiek moet hierin vermeden worden. ECG, echo, longfoto en fietstest worden nu vaak routinematig ingezet, maar zijn alleen bij uitzondering noodzakelijk en zinnig. Coronaire angiografie is alleen nuttig als verwacht wordt dat een operatie nodig is, maar patiënten krijgen deze invasieve test nu vaak zonder dat een operatie volgt. Tussen de ziekenhuizen zijn hierin grote verschillen.

2023: Zinnige Zorg - Verbetersignalement Pijn op de borst

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De stuurinformatie is ontwikkeld op basis van de lopende richtlijn.
Sturing

Met behulp van de stuurinformatie kunnen afwijkingen van de benchmark gesignaleerd worden en kan het ziekenhuis hier interventies op inzetten. De stuurinformatie kan ook helpen bij het bepalen van het effect van eventuele interventies. Ook helpt dit stuurpunt bij het creëren van een grotere bewustwording van de richtlijnen.

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Percentage invasieve behandeling na DBC met diagnose stabiele angina pectoris en zorgactiviteit coronaire angiografie” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's van specialisme Cardiologie (20) met diagnose stabiele angina pectoris (202) en een zorgactiviteit coronaire angiografie (033219, 033229)

Blauwepijl.png

2) Alle een invasieve operatie voor stabiele angina pectoris, nl. Aortocoronaire bypass (033104, 033105, 033106, 033107) of PCI (033231, 033232, 033233, 033234, 033238)

Blauwepijl.png

3) Alle een invasieve operatie voor stabiele angina pectoris, nl. Aortocoronaire bypass (033104, 033105, 033106, 033107) of PCI (033231, 033232, 033233, 033234, 033238)


Logica: 1 en 2 en 3

ValueCarelogo2022.png