Percentage herhaal gastroscopieën bij patiënten met functionele dyspepsie

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Passende zorg
Samenvatting

Deze stuurinformatie toont het percentage herhaalgastroscopieën bij patiënten met functionele dyspepsie. Nieuwe alarmsymptomen komen na de initiële diagnose weinig voor, en er is geen extra gastroscopie nodig als er geen nieuwe klachten zijn. Middels deze stuurinformatie kan het ziekenhuis bijhouden hoe vaak er herhaalgastroscopieën plaats vinden voor patiënten de al gediagnosticeerd zijn met dyspepsie.

Dit stuurpunt dient als aanvulling en verrijking van de bijbehorende signalerings-norm Verricht geen herhaal-gastroscopieën bij patiënten met (functionele) dyspepsie, tenzij zij nieuwe alarmsymptomen hebben (N7130). Met deze normen wordt er gekeken naar alle geplande zorg, zodat er actief op gepast gebruik gelet kan worden. Het geeft de specialist de ruimte om voorafgaande een beslissing kan maken over het wel of niet uitvoeren van deze zorg, en of deze zorg wel of niet zinnig is.

ValueCare geeft het percentage herhaalgastroscopieën bij patiënten met functionele dyspepsie weer per maand.  

Regelgeving / beleid
2023
Op basis van de resultaten van deze onderzoeken en gesprekken met de partijen, is onze conclusie dat het aantal onnodige gastroscopieën in de eerste en tweede lijn zal verminderen door:
  • minder gastroscopieën te doen bij patiënten jonger dan 50 jaar zonder alarmsymptomen;
  • patiënten te betrekken bij de keuze voor een gastroscopie;
  • te testen op de aanwezigheid van de maagbacterie H. pylori voordat patiënten worden verwezen voor een gastroscopie;
  • minder gastroscopieën te doen bij patiënten die eerder al een gastroscopie hebben gehad.

2023: Zorginstituut Nederland - Zinnige Zorg Verbetersignalement Maagklachten

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Patiënten met meerdere gastroscopieën worden eenmalig meegeteld.
Sturing

Het effect van sturing hangt af van ziekenhuisspecifieke situaties. Deze stuurindicator geeft houvast bij het bepalen welke interventies potentieel effect hebben, en bij het meten van deze effecten achteraf. ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare-contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Percentage herhaal gastroscopieën bij patiënten met functionele dyspepsie” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle patienten met een lopend zorgtragject MDL (AGB 18) net diagnose 201 – dyspepsie met een gastroscopie (zorgactiviteit 034620)

Blauwepijl.png

2) Gedeeld door aantal gastroscopie (zorgactiviteit 034620) plaatsgevonden voor diagnose 201 – dyspepsie in de 3 jaar voorafgaand


Logica: 1 en 2

ValueCarelogo2022.png