Percentage gastroscopie als diagnostische test voor refluxziekte bij kinderen van 0-18 jaar oud

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Passende zorg
Samenvatting

De richtlijn gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) bij kinderen van 0-18 jaar adviseert om geen gastroscopie uit te voeren om de diagnose refluxziekte vast te stellen. In plaats daarvan wordt aanbevolen om eerst andere diagnostische methoden te proberen, zoals een grondige anamnese en lichamelijk onderzoek. Gastroscopie kan invasief zijn en mogelijk onnodige stress veroorzaken bij kinderen, en wordt daarom alleen geadviseerd als er aanwijzingen zijn voor complicaties of als andere diagnostische methoden onvoldoende informatie opleveren.

ValueCare geeft het percentage gastroscopie als diagnostische test voor refluxziekte bij kinderen van 0-18 jaar oud weer per maand.

Regelgeving / beleid
2023
De richtlijn GORZ bij kinderen van 0-18 jaar adviseert om geen gastroscopie uit te voeren als diagnostische test voor refluxziekte. Andere diagnostische methoden, zoals anamnese en lichamelijk onderzoek, moeten eerst worden geprobeerd.

2023: Richtlijnendatabase - GORZ bij kinderen van 0-18 jaar

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De stuurinformatie is ontwikkeld op basis van de lopende richtlijn
Sturing

Met behulp van de stuurinformatie kunnen afwijkingen van de benchmark gesignaleerd worden en kan het ziekenhuis hier interventies op inzetten. De stuurinformatie kan ook helpen bij het bepalen van het effect van eventuele interventies. Ook helpt stuurinformatie bij het creëren van een grotere bewustwording van de richtlijnen.

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Percentage gastroscopie als diagnostische test voor refluxziekte bij kinderen van 0-18 jaar oud” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Per kind van 0-18 jaar oud, alle in onze data als eerste geregistreerde DBC’s met diagnose 3310 Gastro-oesofageale reflux van specialisme Kindergeneeskunde

Blauwepijl.png

2) Alle gastroscopieën gekoppeld aan een eerste DBC met diagnose 3310 Gastro-oesofageale reflux van specialisme Kindergeneeskunde

Blauwepijl.png

3) Het percentage eerste DBC’s met diagnose 3310 Gastro-oesofageale reflux van specialisme Kindergeneeskunde waar een gastroscopie aan gekoppeld is


Logica: 1 en 2 en 3

ValueCarelogo2022.png