Percentage doppler of plethysmografie bij chronisch veneuze ziekten

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Passende zorg
Samenvatting

Deze stuurindicator geeft inzicht in de hoeveelheid patiënten van wie bekend is dat er diagnostiek op spataderen heeft plaatsgevonden en waarbij gebruik is gemaakt van de Doppler of plethysmografie.

ValueCare geeft het percentage gebruik van Doppler/plethysmografie weer per maand, specialist en DBC diagnose.

Regelgeving / beleid
2023
Doppler (onderzoek met geluidsgolven) heeft geen plaats meer in de diagnostiek van spataders omdat deze is vervangen door het duplexonderzoek. Ook plethysmografie, een methode om het volume en volumeveranderingen in het been te meten, heeft geen plaats meer in de diagnostiek van spataders omdat duplexonderzoek het meest patiëntvriendelijk, kosteneffectief en veilig is.

2023: Verstandige Keuzes bij Spataders

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. ValueCare telt de uitgevoerde doppler/plethysmografie-onderzoeken bij patienten met een DBC diagnose chronische veneuze ziekten.
  2. ValueCare telt alle DBC trajecten op uniek patientniveau van de diagnose chronische veneuze ziekten.
Sturing

Het streven is om per ziekenhuis een zo laag als mogelijk percentage te behalen. Het effect van sturing hangt af van ziekenhuisspecifieke situaties. Deze stuurindicator geeft houvast bij het bepalen welke interventies potentieel effect hebben, en bij het meten van deze effecten achteraf. ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare-contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Percentage doppler of plethysmografie bij chronisch veneuze ziekten” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Het aantal uitgevoerde doppler/plethysmografie-onderzoeken (ZA 039737 of 039738)

Blauwepijl.png

2) Gedeeld door alle DBC subtrajecten met diagnose chronische veneuze ziekten     (specialisme dermatologie 30 of chirurgie 428)


Logica: 1 en 2

ValueCarelogo2022.png