Percentage diagnostiek op indicatie angina pectoris

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

 1. Passende zorg
Samenvatting

Voor deze stuurindicator laat ValueCare het percentage patiënten met Angina Pectoris zien dat een diagnostische test is ondergaan welke enkel op indicatie dient plaats te vinden.  

Dit stuurpunt dient als aanvulling en verrijking van de bijbehorende signalerings-norm Verricht geen onnodige diagnostiek bij patiënten met stabiele angina pectoris (N7140). Met deze normen wordt er gekeken naar alle geplande zorg, zodat er actief op gepast gebruik gelet kan worden. Het geeft de specialist de ruimte om voorafgaand een beslissing te maken over het wel of niet uitvoeren van deze zorg, en of deze zorg wel of niet zinnig is.

ValueCare berekent het percentage diagnostiek op indicatie Angina Pectoris door het aantal rust-echocardiogrammen en X-thorax van patiënten met indicatie Angina Pectoris te delen door het aantal patiënten met een Angina pectoris indicatie die geen (invasieve)diagnostiek hebben gehad.

ValueCare geeft het percentage diagnostiek op indicatie Angina Pectoris weer per maand, per DBC diagnose, en per specialist.

Regelgeving / beleid
2022
Pijn op de borst is de meest voorkomende uiting van coronaire hartziekten en wordt ook wel “angina pectoris” genoemd. Patiënten voelen een beklemmend, drukkend of benauwend gevoel midden op de borst. Bij een geleidelijk ontstane vernauwing treedt de pijn op de borst met name op bij inspanning of bij emoties; in rust gaat het weg. Dit is de stabiele vorm: stabiele angina pectoris genoemd.

Voor het onderdeel risicostratificatie en diagnostiek van het zorgtraject geldt dat de bestaande over-diagnostiek moet worden vermeden. ECG, echo, longfoto en fietstest worden nu vaak routinematig ingezet, maar zijn alleen bij uitzondering noodzakelijk en zinnig.

Bij verdenking op stabiele angina pectoris wordt niet standaard een rust echo, een fietstest of een longfoto gedaan. Bij een intermediair risico op een coronaire hartaandoening wordt slechts 1 niet-invasieve test gedaan.

2022: Zinnige Zorg - Verbetersignalement Pijn op de borst

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Op indicatie: 039494/085070 (rust echocardiogram), 085002 (X-thorax).
 2. Uitgevoerde invasieve en niet-invasieve diagnostiek wordt herkend door een of meerdere geregistreerde zorgactiviteiten:
  • 033219 - Katheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartkatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.
  • 033229 - Katheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.
  • 039844 - Eenvoudige (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak.
  • 039845 - Uitgebreide (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 saturatie).
  • 085191 - MRI-hart met dobutamine stress-test.
  • 085190 - MRI-hart.
  • 120245 - SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).
  • 120246 - SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).
  • 120500 - PET partieel (neurologisch, cardiologisch).
  • 120502 - PET-CT myocardperfusie in rust met volume, ejectiefractie (EF) en flowmetingen.
  • 120503 - PET-CT myocardperfusie stress met volume, ejectiefractie (EF) en flowmetingen.
  • 085140 - Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
  • 085141 - Multislice CT-hart tbv Ca2+bepaling inclusief voor en nabespreking met cardioloog.
  • 085042 - CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.
  • 039494 - Echografie van het hart.
  • 085070 - Echografie van het hart en/of de thorax.
  • 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.
Sturing

Het effect van sturing hangt af van ziekenhuisspecifieke situaties. Deze stuurindicator geeft houvast bij het bepalen welke interventies potentieel effect hebben, en bij het meten van deze effecten achteraf.

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare-contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Percentage diagnostiek op indicatie angina pectoris” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle rust echocardiogrammen en X-thorax bij patiënten met Angina Pectoris

Blauwepijl.png

2) Gedeeld door alle patiënten die een Angina Pectoris DBC hebben zonder invasieve diagnostiek

Logica: 1 en 2

ValueCarelogo2022.png