Percentage dexametrie bij fractuur

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Passende zorg
Samenvatting

Deze stuurindicator geeft inzicht in de hoeveelheid patiënten van wie bekend is dat deze ouder zijn dan 50, een botfractuur hebben gehad, en als gevolg daarvan een dexametrie-onderzoek hebben ondergaan om eventuele osteoporose vast te kunnen stellen.

Patiënten met osteoporose hebben een lagere botmassa dan gezonde patiënten, waardoor hun botten minder stevig zijn en sneller kunnen breken. Of een patiënt lijdt aan osteoporose is vast te stellen met een dexametrie-onderzoek. De arts kan dan desbetreffende patiënt botsparende medicijnen voorschrijven en een val-risico inschatting maken waardoor mogelijke fracturen kunnen worden voorkomen. Het voorkomen van fracturen bespaart het ziekenhuis geld en bespaart de patiënt onnodig lijden.

Veel patiënten die in aanmerking komen voor een dexametrie-onderzoek, krijgen deze nu niet. Met deze stuurindicator krijgen artsen inzicht in hoeveel patiënten boven de 50 jaar oud met een botfractuur een dexametrie-onderzoek hebben ondergaan, en kunnen hiernaar handelen.

ValueCare geeft het percentage dexametrie-onderzoek bij patiënten boven de 50 jaar met een fractuur weer per maand, specialist en DBC diagnose.

Regelgeving / beleid
2023
Spoor fractuurpatiënten ≥ 50 jaar systematisch op, zodat deze patiënten optimale aanvullende diagnostiek, leefstijl-advies en, indien nodig, valpreventieve adviezen en een medicamenteuze behandeling ter preventie van fracturen krijgen.

Verricht zo spoedig mogelijk aanvullend onderzoek (conform modules “Meerwaarde van aanvullende VFA bij diagnostiek met DXA”, “Welk laboratoriumonderzoek bij verhoogd fractuurrisico", “Inschatting valrisico en interventies”) bij vrouwen en mannen ≥50 jaar met een recente fractuur.

Verricht geen aanvullend onderzoek in geval van fracturen van aangezicht, schedel, vingers, tenen, cervicale wervelkolom, pathologische fracturen en na ernstig ongeval (zoals multitrauma, val van grote hoogte).

Begeleid fractuurpatiënten in een gestructureerd zorgprogramma, aangestuurd door een fractuurpreventie-team. Het fractuurpreventie-team is verantwoordelijk voor het zorgprogramma.

Indien de patiënt voor verdere follow-up wordt verwezen naar de huisarts/ specialist ouderengeneeskunde, dient dit met een schriftelijke overdracht te geschieden met vermelding van:

  • De termijn van eerstvolgende controle;
  • De frequentie van controles;
  • Eventuele indicatie voor overleg of terugverwijzing.

Benader patiënten, die na een fractuur ondanks een uitnodiging daarvoor geen aanvullend onderzoek gehad hebben, actief vanuit de tweede lijn.

Indien patiënten ondanks minimaal éénmalig herhaalde oproep geen aanvullend onderzoek hebben gehad, wordt de huisarts hiervan op de hoogte gebracht. De huisarts zal de patiënt informeren over het belang van aanvullend onderzoek en de patiënt proberen te motiveren. De huisarts kan daarvoor alsnog terugverwijzen naar de tweede lijn.


2023: Richtlijnen database - Identificatie van personen met een verhoogd fractuurrisico

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. ValueCare telt de dexametrie-onderzoeken die zijn uitgevoerd binnen 1 jaar voorafgaand of 6 maanden na fractuur bij patiënten ouder dan 50 jaar.
  2. ValueCare neemt alle fracturen bij patiënten ouder dan 50 jaar mee aan de hand van diagnoses bij zorgproductgroep: '199299 - Letsel/vergiftiging/gevolgen uitwendige oorzaken - Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden)’.
Sturing

Het tijdig vaststellen van osteoporose kan de patiënt toekomstige breuken besparen, en vermindert op lange termijn extra zorgkosten voor het ziekenhuis.

Het effect van sturing hangt af van ziekenhuisspecifieke situaties. Deze stuurindicator geeft houvast bij het bepalen welke interventies potentieel effect hebben, en bij het meten van deze effecten achteraf. ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare-contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Percentage dexametrie bij fractuur” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Het aantal dexametrie-onderzoeken (ZA-code 120032 of 080080) uitgevoerd binnen 1 jaar voorafgaand of 6 maanden na fractuur

Blauwepijl.png

2) Gedeeld door alle recente fracturen bij patiënten ouder dan 50 jaar. (selectie obv dbc specialisme chirurgie en orthopedie met diagnoses behorend bij zorgproductgroep: '199299 - Letsel/vergiftiging/gevolgen uitwendige oorzaken - Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden)'


Logica: 1 en 2

ValueCarelogo2022.png