Percentage DBC's met longfoto in eerste DBC met astmadiagnose

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Passende zorg
Samenvatting

Deze stuurinformatie toont het percentage eerste DBC’s met diagnose 1201 Astma/1203 (Gastric) Astma van specialisme Longgeneeskunde waar een longfoto aan gekoppeld is. Een longfoto dient alleen op indicatie te worden gemaakt bij de diagnosestelling van astma. Het stellen van de diagnose astma kan worden verbeterd door de diagnose veel vaker te onderbouwen met een kwalitatief goede spirometrie (longfunctieonderzoek) waarbij reversibiliteit of variabiliteit is vastgesteld. Overig aanvullend onderzoek, zoals een longfoto, zou meer op indicatie moeten worden ingezet, om andere diagnoses uit te sluiten. Deze stuurinformatie helpt bij de bewustwording en signalering van mogelijke afwijkingen van de richtlijn.

ValueCare geeft het percentage DBC's met longfoto in eerste DBC met astmadiagnose weer per maand, specialist, en per DBC diagnose.

Regelgeving / beleid
2023
De NHG-Standaard (Nederlands Huisartsen Genootschap Standaard) beveelt aan de diagnose astma te stellen op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en het vaststellen van een obstructieve longfunctie met een kwalitatief goede spirometrie (longfunctieonderzoek) waarbij reversibiliteit of variabiliteit kan worden onderzocht. Voor het stellen van de diagnose astma is een longfoto niet nodig. Volgens de NHG-Standaard en de NVK-richtlijn (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde richtlijn) is een longfoto alleen geïndiceerd als andere oorzaken voor kortademigheidsklachten worden overwogen dan astma. Bijvoorbeeld bij aanwijzingen voor bronchuscarcinoom, bij hemoptoë, sterk verhoogd immunoglobuline E (IgE), vele jaren zwaar roken, lokaal gedempt ademgeruis of een inspiratoire stridor. Vooral bij jongere mensen met astma spelen deze indicaties zelden tot nooit en is het maken van een longfoto dus zelden nodig. Daarnaast is het ook van belang om terughoudend te zijn met longfoto’s bij astmapatiënten vanwege stralingsbelasting en belasting van het zorgsysteem.

2023: > Zinnige Zorg - Verbetersignalement Astma

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De stuurinformatie is ontwikkeld op basis van de lopende richtlijn.
  2. De stuurinformatie telt alleen de longfoto’s die zijn gekoppeld aan de eerste DBC meet een astma diagnose.

Sturing

Met behulp van de stuurinformatie kunnen afwijkingen van de benchmark gesignaleerd worden en kan het ziekenhuis hier interventies op inzetten. De stuurinformatie kan ook helpen bij het bepalen van het effect van eventuele interventies. Ook helpt het bij het creëren van een grotere bewustwording van de richtlijnen.

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Percentage DBC's met longfoto in eerste DBC met astmadiagnose” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle, voor een patiënt, eerste DBC’s met diagnose 1201 Astma/1203 (Gastric) Astma van specialisme Longgeneeskunde

Blauwepijl.png

2) Alle longfoto’s gekoppeld aan een DBC met diagnose 1201 Astma/1203 (Gastric) Astma en specialisme Longgeneeskunde

Blauwepijl.png

3) Het percentage eerste DBC’s met diagnose 1201 Astma/1203 (Gastric) Astma van specialisme Longgeneeskunde waar een longfoto aan gekoppeld is


Logica: 1 en 2 en 3

ValueCarelogo2022.png