Percentage DBC's met herhaalconsult na operatieve zorgactiviteit bij basaalcelcarcinoom

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Passende zorg
Samenvatting

Deze stuurinformatie toont het percentage basaalcelcarcinoom DBC’s met een operatieve zorgactiviteit (excl. proefexcisie) van specialisme Dermatologie dat een herhaalconsult heeft na de operatieve verrichting. Patiënten die behandeld zijn voor een basaalcelcarcinoom en een laag risico hebben op een recidief, hoeven niet routinematig op controle te komen bij de dermatoloog. Alleen voor patiënten met een hoog-risico basaalcelcarcinoom is nacontrole zinvol. Het advies is om patiënten met een laag-risico basaalcelcarcinoom te ontslaan met adviezen voor zelfonderzoek.

ValueCare geeft het percentage DBC's met herhaalconsult na operatieve zorgactiviteit bij basaalcelcarcinoom weer per maand.

Regelgeving / beleid
2023
In de Nederlandse richtlijn staat als aanbeveling dat alleen voor patiënten met een hoog-risico basaalcelcarcinoom (BCC) nacontrole zinvol is. Patiënten met een laag-risico basaalcelcarcinoom zouden met goede adviezen voor zelfonderzoek ontslagen kunnen worden. Dit kan resulteren in een vermindering van de druk op de spreekuren van dermatologen.

2023: Doen of laten? - Nacontroles na basaalcelcarcinoom

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De stuurinformatie is vooralsnog alleen beschikbaar voor HiX-gebruikers. (Dit stuurpunt werkt op ICD-10, mocht dit stuurpunt niet werken, neem dan contact op met uw consultant.)
  2. De stuurinformatie is ontwikkeld op basis van de lopende richtlijn
  3. De stuurinformatie telt alleen de herhaalconsulten die binnen een basaalcelcarcinoom DBC na een operatieve zorgactiviteit hebben plaatsgevonden mee.
Sturing

Met behulp van de stuurinformatie kunnen afwijkingen van de benchmark gesignaleerd worden en kan het ziekenhuis hier interventies op inzetten. De stuurinformatie kan ook helpen bij het bepalen van het effect van eventuele interventies. Ook helpt het bij het creëren van een grotere bewustwording van de richtlijnen.

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Percentage DBC's met herhaalconsult na operatieve zorgactiviteit bij basaalcelcarcinoom” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Tekst eerste blok

Blauwepijl.png

2) Alle basaalcelcarcinoom DBC's van specialisme Dermatologie met een operatieve zorgactiviteit (excl. proefexcisie [038913])Alle herhaalconsulten na een operatieve zorgactiviteit (excl. proefexcisie [038913]) gekoppeld aan een basaalcelcarcinoom DBC van specialisme Dermatologie

Blauwepijl.png

3) Het percentage basaalcelcarcinoom DBC’s met een operatieve zorgactiviteit (excl. proefexcisie) van specialisme Dermatologie dat een herhaalconsult heeft na de operatieve verrichting


Logica: 1 en 2 en 3

ValueCarelogo2022.png