Patiënt met meer dan 8 uur directe tijd per dag (N1834)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1834

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 8.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
  5. GGZ Rechtmatigheid 2018
  6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Op kalenderdagen waarop er voor individuele patiënten meer dan 8 uur directe tijd is geschreven is mogelijk sprake van onrechtmatigheid.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014
Indien er meer dan 8 uur directe tijd aan een cliënt is besteed dient gecontroleerd te worden of er sprake is van feitelijke levering of van een registratiefout.

(Bron: Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013)

2015
Het registreren van 8 uur directe tijd wordt beschouwd als onwaarschijnlijk; de inschatting is dat dit niet haalbaar is voor 1 cliënt op 1 dag. Er wordt daarom gevraagd na te gaan of deze tijd werkelijk is geleverd.

(Bron: Toelichting op materiële controlepunten GGZ, 20-02-2015)

2016
2017
2018
2019
Interpretaties

Vanaf 2016 wordt de tijd op crisis-DBC's niet meer meegenomen bij deze norm.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Patiënt met meer dan 8 uur directe tijd per dag (N1834)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Kalenderdagen per patiënt

Blauwepijl.png

2) Waarop voor de patiënt in kwestie directe tijdschrijfactiviteiten
hebben plaatsgevonden gekoppeld aan DBC's geopend in het
betreffende jaar
en waarbij de patiënt zelf aanwezig was

Blauwepijl.png

3) Totale directe tijd op alle tijdschrijfactiviteiten waarbij de
patiënt zelf aanwezig was is groter dan 8 uur


Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van onterecht geregistreerde directe tijd op tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende jaar op de dag in kwestie. Gemiddeld uurloon behandelaar x aantal minuten onterecht geregistreerde directe tijd / 60.


ValueCareLogo2.png