Patiënt met meer dan 8 uur directe tijd per dag (N1834)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1834
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 8

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Feitelijke levering
  2. SGGZ 2019 - Feitelijke levering
  3. SGGZ 2018 - Feitelijke levering
  4. SGGZ 2017 - Feitelijke levering
  5. SGGZ 2016 - Feitelijke levering
  6. SGGZ 2015 - Feitelijke levering
  7. SGGZ 2014 - Feitelijke levering
Samenvatting

Op kalenderdagen waarop er voor individuele patiënten meer dan 8 uur directe tijd is geschreven is mogelijk sprake van onrechtmatigheid.

Wet- en regelgeving
2013 & 2014
Indien er meer dan 8 uur directe tijd aan een cliënt is besteed dient gecontroleerd te worden of er sprake is van feitelijke levering of van een registratiefout.

(Bron: Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013)

2015
Het registreren van 8 uur directe tijd wordt beschouwd als onwaarschijnlijk; de inschatting is dat dit niet haalbaar is voor 1 cliënt op 1 dag. Er wordt daarom gevraagd na te gaan of deze tijd werkelijk is geleverd.

(Bron: Toelichting op materiële controlepunten GGZ, 20-02-2015)

2016

2017

2018
Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren.

2018: NR/REG-1803a artikel 5 lid 1.4.5

2019
Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren.

2019: NR/REG-1927 artikel 5 lid 1.4.5

2020
Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren.

2020: NR/REG-2021b artikel 5 lid 1.4.5

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  • Vanaf 2016 wordt de tijd op crisis-DBC's niet meer meegenomen bij deze norm.
  • Controle signaleert bij een patiënt met meer dan 8 uur directe tijd per dag. Deze 8 uur is instelbaar, dat wil zeggen dat instelling kan bepalen vanaf hoeveel uur de controle moet signaleren
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Patiënt met meer dan 8 uur directe tijd per dag (N1834)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Kalenderdagen per patiënt

Blauwepijl.png

2) Waarop voor de patiënt in kwestie directe tijdschrijfactiviteiten
hebben plaatsgevonden gekoppeld aan DBC's geopend in het
betreffende jaar
en waarbij de patiënt zelf aanwezig was

Blauwepijl.png

3) Totale directe tijd op alle tijdschrijfactiviteiten waarbij de
patiënt zelf aanwezig was is groter dan 8 uur (=instelbaar)


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van onterecht geregistreerde directe tijd op tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende jaar op de dag in kwestie. Gemiddeld uurloon behandelaar x aantal minuten onterecht geregistreerde directe tijd / 60.


ValueCareLogo2.png