Patiënt gelijktijdig op meerdere plaatsen aanwezig (N1696)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1696

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 11.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Een patiënt kan maar op één plek tegelijkertijd aanwezig zijn. Wanneer uit de registratie blijkt dat dat niet zo is, is dat onrechtmatig.

Regelgeving / beleid

Er mag alleen patiëntgebonden tijd worden geregistreerd als die daadwerkelijk is besteed. Niet-patiëntgebonden activiteiten mogen niet op een DBC worden geregistreerd.
Patiëntgebonden activiteiten moet worden geregistreerd als directe of indirecte (reis)tijd. Direct patiëntgebonden tijd is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling, contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt. Indirect patiëntgebonden tijd betreft indirecte tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie 20141007. Paragraaf: 4.1.1,4.1.3. p.28-29, p.33)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie 20141216. Paragraaf: 4.1.1,4.1.3.p.30-31, p.35)
(Bron: NZa regeling NR/CU-504. Artikel 3, p.2)

Wet- en regelgeving 2016-2017

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren. 
(bron: NR/REG-1729, paragraaf 3.1.4, p. 12)
(bron: NR/REG-1734, paragraaf 3.1.4, p. 12)

Interpretaties

Een patiënt kan maar op één plek tegelijkertijd aanwezig zijn. Wanneer er dubbele directe tijd op een DBC wordt geschreven, is dat onrechtmatig. Er is sprake van dubbele directe tijd wanneer er verschillende contacten waarbij de hoofcliënt aanwezig was geheel of gedeeltelijk overlappen.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Patiënt gelijktijdig op meerdere plaatsen aanwezig (N1696)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffend jaar

Blauwepijl.png

2) Tijdschrijfactiviteiten waarbij de hoofdcliënt aanwezig was

Blauwepijl.png

3) Tijdschrijfactiviteiten voor dezelfde patiënt die elkaar overlappen, terwijl
het een ander contact betreft


 Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van het aantal minuten overlap / 60 x gemiddeld uurloon behandelaar.


ValueCareLogo2.png