Parallelliteit ordertarief/INR bepaling (N0429)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

 

Referentienummer: N0429
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.53 Parallelliteit ordertarief/INR bepaling


Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Het ordertarief per afname mag niet parallel (P1 t/m P4) worden gedeclareerd aan een INR bepaling. Indien dit het geval is wordt het ordertarief afgewezen, tenzij er een zorgactiviteit uit de tabel Laboratoriumonderzoek parallel gedeclareerd wordt.

Regelgeving / beleid

Ordertarief per afname (079991) Afname van patiëntmateriaal (bloed, urine, et cetera) op één tijdstip of indien om medisch redenen noodzakelijk op verschillende tijdstippen. Onder afname wordt ook steeds aanname (urine, feces, etcetera) verstaan. Bij uitbesteding aan een andere interne of externe uitvoerder mag deze prestatie maar één keer in rekening worden gebracht. Deze prestatie kan bij een INR bepaling (079995) niet in rekening worden gebracht. Het ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken (079991 en 79989) kan bij een INR bepaling (079995) niet in rekening worden gebracht. Deze declaratiebepaling is niet van toepassing op organisaties met een erkenning als trombosediensten zoals omschreven in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Norm N0429 was t/m 2016 een Handreiking norm, namelijk N0648. Vanaf 2017 is deze norm vervallen in de Handreiking en gaat verder als DOT Controle Regel. Vandaar het nieuwe norm nummer.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Indien alle ordertarieven worden gesignaleerd, ook de ordertarieven die binnen een DBC worden gefactureerd is sprake van hele grote massa zonder impact. In bijna elke DBC zit wel een ordertarief, maar deze is niet van invloed op de afleiding. Voor de N0429 signaleren we het ordertarief alleen als deze als OZP is gefactureerd.
  2. Als 'andere labonderzoeken' nemen we alle (07xxx) codes mee behalve de zorgactiviteiten (799xx).
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit ordertarief/INR bepaling (N0429)” als aan de volgende selectie is voldaan: 1) Zorgactiviteit “Ordertarief laboratoriumonderzoek” (079991 of 079989)
 

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar

Blauwepijl.png


3) Op dezelfde kalenderdag is een zorgactiviteit INR bepaling (079995) geregistreerd
 

Blauwepijl.png

4) Op dezelfde kalenderdag zijn er geen andere laboratioriumonderzoeken
geregistreerd waarvoor een ordertarief geregistreerd mag worden

Logica: 1 en 2 en 3 en 4
Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on

ValueCareLogo2.png