Parallelliteit dubbelzijdige aandoeningen (N0920)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0920
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels - D.P.A.99.02 Parallelliteit dubbelzijdige aandoeningen

Samenvatting

Binnen alle specialismen kan geen sprake zijn van het parallel declareren van zorgproducten met identieke diagnoses (die niet voorkomen op de DCT) indien:
• beiden een conservatieve behandeling betreffen.
Of
• de ene een operatieve en de andere een conservatieve behandeling betreft

Als dit wel het geval is dan wordt de goedkoopste afgewezen.

Regelgeving / beleid


Bij parallelliteit bij dubbelzijdige aandoeningen worden alleen twee zorgtrajecten geopend indien sprake is van een operatieve behandeling aan beide zijden en de combinatie van beide identieke diagnosen niet voorkomt in de diagnose-combinatietabel.

2017: NR/REG-1732, artikel 5a lid 2

Interpretaties

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing, gebaseerd op het Handboek DOT Controle Regels:

- Subtrajecten met zorgtype 13 zijn uitgesloten;

- Binnen het specialisme revalidatiegeneeskunde worden SRB Zorgproducten uitgesloten;

- Parallelle combinatie van medicinale oncologische zorgproducten en stamceltransplantatie zorgproducten met dezelfde diagnose worden uitgesloten;

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit dubbelzijdige aandoeningen (N0920)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle parallelle subtraject met ZT11 en ZT21

Blauwepijl.png

2) De subtrajecten zitten in scope controle of handreikingsjaar

en

de parallelle subtrajecten zijn gesloten

Blauwepijl.png

3) De diagnoses van de parallelle subtrajecten zijn gelijk en komen niet voor op de diagnosecombinatie tabel

Blauwepijl.png

4) Beiden betreffen een conservatieve behandeling of de ene betreft een operatieve en de andere een conservatieve behandeling
Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het goedkoopste subtraject in scope handreikingsjaar onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png