Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag i.c.m. consult bij kaakchirurgie (N0904)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Referentienummer:N0904

Behoort tot Normenkader

Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.1100.176 Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag i.c.m. consult bij kaakchirurgie

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017


Samenvatting

Deze norm controleert of een consult kaakchirurgie tijdens een dagverpleging of verpleegdag kaakchirurgie heeft plaatsgevonden.

Regelgeving / beleid

Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Deze prestatie kan niet in combinatie met prestatie 231902 ‘Verpleegdag kaakchirurgie’ of prestatie 234003 ‘Consult’ worden gedeclareerd.

NR/CU-260

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag i.c.m. consult bij kaakchirurgie (N0904)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Zorgactiviteiten consult kaakchirurgie (234003)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op verrichtingsdatum consult kaakchirurgie (234003) is er een dagverpleging (231901) of verpleegdag (231902) kaakchirurgie geregistreerd
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

https://www.normenkaderzorg.nl/images/4/4f/ValueCareLogo2.png