Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie (N0426)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0426

Behoort tot Normenkader

  1. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.1100.175 Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Een dagverpleging kaakchirurgie mag niet parallel gedeclareerd worden in combinatie met een verpleegdag. Indien dat wel het geval is wordt de dagverpleging kaakchirurgie afgewezen.

Regelgeving / beleid

Dagverpleging kaakchirurgie (231901). Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een kaakchirurgisch(e) onderzoek of behandeling in algehele anesthesie of diepe sedatie (met ondersteuning van een anesthesist) waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling.

Verpleegdag kaakchirurgie (231902) Deze prestatie kan niet in combinatie met prestatie 231901 ‘Dagverpleging kaakchirurgie’ of prestatie 234003 ‘Consult’ worden gedeclareerd.

2017: NR/REG-1732, Artikel 29 lid 4 k & Artikel 34d lid 5 h en i

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Norm N0426 was t/m 2016 een Handreiking norm, namelijk N0913. Vanaf 2017 is deze norm vervallen in de Handreiking en gaat verder als DOT Controle Regel. Vandaar het nieuwe norm nummer.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie (N0426)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is ook een verpleegdag kaakchirurgie (231902) op dezelfde kalenderdag geregistreerd als de dagverpleging kaakchirurgie

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De financiele impact wordt berekend door de waarde te nemen van de gesignaleerde kaakverrichting

ValueCareLogo2.png