Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie (N0426)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0426
Behoort tot Normenkader

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Dagverpleging (R06405)

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.1100.175 Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie
  2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.1100.175 Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie
  3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.1100.175 Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie
  4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.1100.175 Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie
  5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.1100.175 Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie

Opvolger van Handreikingsnorm N0913

Samenvatting

Een dagverpleging kaakchirurgie mag niet parallel gedeclareerd worden in combinatie met een verpleegdag. Indien dat wel het geval is wordt de dagverpleging kaakchirurgie afgewezen.

Regelgeving / beleid
2017
Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een kaakchirurgisch(e) onderzoek of behandeling in algehele anesthesie of diepe sedatie (met ondersteuning van een anesthesist) waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling.

2017: NR/REG-1732 art. 29 lid 4k

Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Deze prestatie kan niet in combinatie met prestatie 231902 ‘Verpleegdag kaakchirurgie’ of prestatie 234003 ‘Consult’ worden gedeclareerd.

Verpleegdag kaakchirurgie (231902)

Deze prestatie kan niet in combinatie met prestatie 231901 ‘Dagverpleging kaakchirurgie’ of prestatie 234003 ‘Consult’ worden gedeclareerd.

2017: NR/REG-1732 art. 34d lid 5h en 5i

2018
Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een kaakchirurgisch(e) onderzoek of behandeling in algehele anesthesie of diepe sedatie (met ondersteuning van een anesthesist) waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling.

2018: NR/REG-1816 art. 29 lid 3k

Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Deze prestatie kan niet in combinatie met prestatie 231902 ‘Verpleegdag kaakchirurgie’ of prestatie 234003 ‘Consult’ worden gedeclareerd.

Verpleegdag kaakchirurgie (231902)

Deze prestatie kan niet in combinatie met prestatie 231901 ‘Dagverpleging kaakchirurgie’ of prestatie 234003 ‘Consult’ worden gedeclareerd.

2018: NR/REG-1816 art. 34d lid 4h en 4i

2019
Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een kaakchirurgisch(e) onderzoek of behandeling in algehele anesthesie of diepe sedatie (met ondersteuning van een anesthesist) waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3k

Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Deze prestatie mag niet in combinatie met prestatie 231902 ‘Verpleegdag kaakchirurgie’ of prestatie 234003 ‘Consult’ worden gedeclareerd.

Verpleegdag kaakchirurgie (231902)

Deze prestatie mag niet in combinatie met prestatie 231901 ‘Dagverpleging kaakchirurgie’ of prestatie 234003 ‘Consult’ worden gedeclareerd.

2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 4h en 4i

2020
Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een kaakchirurgisch(e) onderzoek of behandeling in algehele anesthesie of diepe sedatie (met ondersteuning van een anesthesist) waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling.

2020: NR/REG-2001a art. 29 lid 3k

Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Deze prestatie mag niet in combinatie met prestatie 231902 ‘Verpleegdag kaakchirurgie’ of prestatie 234003 ‘Consult’ worden gedeclareerd.

Verpleegdag kaakchirurgie (231902)

Deze prestatie mag niet in combinatie met prestatie 231901 ‘Dagverpleging kaakchirurgie’ of prestatie 234003 ‘Consult’ worden gedeclareerd.

2020: NR/REG-2001a art. 34d lid 4h en 4i

2021
Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Een aantal uren durende vorm van verpleging, op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, die op dezelfde dag plaatsvindt als een kaakchirurgisch onderzoek of behandeling. Deze vorm van verpleging moet in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk zijn, in verband met het kaakchirurgisch onderzoek en/ of behandeling.

2021: NR/REG-2103a art. 29 lid 3l

Dagverpleging kaakchirurgie (231901)
Deze prestatie mag niet in combinatie met prestatie Verpleegdag kaakchirurgie (231902) of een consultprestatie (234001, 234002 of 234004) worden gedeclareerd.

Verpleegdag kaakchirurgie(231902)
Deze prestatie mag niet in combinatie met prestatie Dagverpleging kaakchirurgie (231901) of een consultprestatie (234001, 234002 of 234004) worden gedeclareerd.

2021: NR/REG-2103a art. 34d lid 4h en 4i

2022
Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Een aantal uren durende vorm van verpleging, op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, die op dezelfde dag plaatsvindt als een kaakchirurgisch onderzoek of behandeling. Deze vorm van verpleging moet in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk zijn, in verband met het kaakchirurgisch onderzoek en/ of behandeling.

2022: NR/REG-2207 art. 29 lid 3l

Dagverpleging kaakchirurgie (231901)
Deze prestatie mag niet in combinatie met prestatie Verpleegdag kaakchirurgie (231902) of een consultprestatie (234001, 234002 of 234004) worden gedeclareerd.

Verpleegdag kaakchirurgie (231902)
Deze prestatie mag niet in combinatie met prestatie Dagverpleging kaakchirurgie (231901) of een consultprestatie (234001, 234002 of 234004) worden gedeclareerd.

2022: NR/REG-2207 art. 34d lid 4h en 4i

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie (N0426)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is ook een verpleegdag kaakchirurgie (231902) op dezelfde kalenderdag geregistreerd als de dagverpleging kaakchirurgie

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De financiele impact wordt berekend door de waarde te nemen van de gesignaleerde kaakverrichting. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP

ValueCareLogo2.png