Parallelliteit crisis-DBC's met reguliere DBC's met lopende opname (N2228)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2228
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Parallelliteit en serialiteit
  2. SGGZ 2019 - Parallelliteit en serialiteit
  3. SGGZ 2018 - Parallelliteit en serialiteit
  4. SGGZ 2017 - Parallelliteit en serialiteit
  5. SGGZ 2016 - Parallelliteit en serialiteit
Samenvatting

Deze norm controleert of er parallelliteit bestaat tussen een crisis DBC (zorgtype 301 t/m 306) en een DBC, waarbij t.t.v. het openen van de crisis DBC cliënt reeds opgenomen was.

Wet- en regelgeving
2016

2017
Crisis-dbc

Een crisis-dbc wordt geopend in een crisissituatie. Een crisissituatie is een acute situatie die direct ingrijpen nodig maakt om direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De crisissituatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische hersenaandoening. Alleen instellingen met een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie mogen een crisis-dbc openen.

2017: NR/REG-1734 artikel 1.3 lid g

2018
Crisis-dbc

Een crisis-dbc wordt geopend in een crisissituatie. Een crisissituatie is een acute situatie die direct ingrijpen nodig maakt om direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De crisissituatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische hersenaandoening.

2018: NR/REG-1803a artikel 1

2019
Crisis-dbc

Een crisis-dbc wordt geopend in een crisissituatie. Een crisissituatie is een acute situatie die direct ingrijpen nodig maakt om direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De crisissituatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische hersenaandoening.

2019: NR/REG-1927 artikel 1 lid g

2020
Acute psychiatrische hulpverlening

Hulpverlening die deel uitmaakt van de gespecialiseerde ggz en welke gericht is op personen in een crisissituatie waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben. De zorg wordt geleverd conform de generieke module acute psychiatrie.

2020: NR/REG-2021b artikel 1 lid a

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit crisis-DBC's met reguliere DBC's met lopende opname (N2228)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype DBC gelijk aan zorgtypes:
301: Crisisinterventie zonder opname
302: Crisisinterventie met opname
303: Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget
304: Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget - vervolg binnen budget
305: Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget - zorgaanbieder geen onderdeel regioplan
306: Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget - geen regioplan

Blauwepijl.png

3) Crisis DBC is geopend tijdens de looptijd van een reguliere DBC en cliënt was reeds opgenomen t.t.v. het openen van de crisis DBC
Voor de vergelijking kan er gekeken worden naar DBCs uit het voorgaande jaar

Logica: 1 en 2 en 3

ValueCareLogo2.png