Parallelliteit binnen specialismen inwendige geneeskunde en longziekten (N0982)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Referentienummer: N0982

Behoort tot Normenkader

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.188 Parallelliteit binnen specialismen inwendige geneeskunde en longziekten


Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017

Samenvatting

Het parallel declareren van meerdere zorgproducten tuberculosebehandeling of pneumonie behandeling tussen de poortspecialismen inwendige geneeskunde en longziekten is niet toegestaan. Indien dit wel het geval is wordt het tweede zorgproduct afgekeurd

Regelgeving / beleid

Wanneer een internist en een longarts beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van tuberculose (zorgproducten 19999003 t/m 19999007, 19999011, 19999012, 19999015 en 19999019) of pneumonie (zorgproducten 109999067 t/m 109999074), dan kan hiervoor één dbczorgproduct worden gedeclareerd.

NR/REG 1732 Art. 33 lid 11

Interpretaties

De ZP codes voor Tuberculose zijn gewijzigd. ZP 19999052 t/m 19999058 gelden voor Tuberculose vanaf 01-01-2018 en ZP zorgproducten 109999067 t/m 109999074 blijven bestaan voor Pneumonie.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit binnen specialismen inwendige geneeskunde en longziekten (N0982)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle subtrajecten tuberculose (zorgproducten 19999003 t/m 19999007, 19999011, 19999012, 19999015 en 19999019) of pneumonie (zorgproducten 109999067 t/m 109999074) voor INT of LON

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is een parallel een subtraject voor het andere specialisme (LON of INT) met een zorgproduct uit de zelfde zorgproductgroep

- tuberculose: t/m 31-12-2017 zorgproducten 19999003 t/m 19999007, 19999011, 19999012, 19999015 en 19999019. Vanaf 01-01-2018 zorgproducten 19999052 t/m 19999058;

- pneumonie: zorgproducten 109999067 t/m 109999074
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting