Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie (N953)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Referentienummer: N0953

Behoort tot Normenkader

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie


Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017

Samenvatting

Binnen het specialisme Gynaecologie kan in de fase zwangerschap of bevalling geen sprake zijn van het parallel declareren van Zorgproducten waarvan de combinatie van diagnoses voorkomt op de obstetrie combinatie tabel. Indien dit wel het geval is wordt het goedkoopste Zorgproduct afgewezen.

Regelgeving / beleid

Het specialisme gynaecologie onderscheidt drie fasen voor obstetrie: Zwangerschap (Z11 t/m Z41),Bevalling (B11 t/m B41) en Kraambed (K23, K25). Het is niet toegestaan om tijdens één zwangerschap parallelle zorgtrajecten te registreren voor eenzelfde fase, met uitzondering van de fase voor Kraambed indien zich een postnatale depressie (K25) voordoet na postnatale complicaties en/of nazorg na partus elders inclusief nacontrole (K23). Bij een nieuwe zwangerschap mag een parallel zorgtraject worden geopend.

NR/REG-1732 Art 5a.8

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie (N953)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle subtrajecten tuberculose (zorgproducten 19999003 t/m 19999007, 19999011, 19999012, 19999015 en 19999019) of pneumonie (zorgproducten 109999067 t/m 109999074) voor INT of LON

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is een parallel een subtraject voor het andere specialisme (LON of INT) met een zorgproduct uit de zelfde zorgproductgroep (tuberculose (zorgproducten 19999003 t/m 19999007, 19999011, 19999012, 19999015 en 19999019) of pneumonie (zorgproducten 109999067 t/m 109999074))
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting