Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie (N0953)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N0953
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Openen behandeling

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2023 - D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie - Handboek MSZ controles - D.P.A.99.179
 2. Handboek DOT Controleregels 2022 - D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie - Handboek MSZ controles - D.P.A.99.179
 3. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie - Handboek MSZ controles - D.P.A.99.179
 4. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie
 5. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie
 6. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie
 7. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie
Samenvatting

Binnen het specialisme Gynaecologie kan in de fase zwangerschap of bevalling geen sprake zijn van het parallel declareren van Zorgproducten waarvan de combinatie van diagnoses voorkomt op de obstetrie combinatie tabel. Indien dit wel het geval is wordt het goedkoopste Zorgproduct afgewezen.

Regelgeving / beleid
2017
Het specialisme gynaecologie onderscheidt drie fasen voor obstetrie: Zwangerschap (Z11 t/m Z41), Bevalling (B11 t/m B41) en Kraambed (K23, K25). Het is niet toegestaan om tijdens één zwangerschap parallelle zorgtrajecten te registreren voor eenzelfde fase, met uitzondering van de fase voor kraambed indien zich een postnatale depressie (K25) voordoet na postnatale complicaties en/of nazorg na partus elders inclusief nacontrole (K23). Bij een nieuwe zwangerschap mag een parallel zorgtraject worden geopend.

2017: NR/REG-1732 Art. 5a lid 8

2018
Het specialisme gynaecologie onderscheidt drie fasen voor obstetrie: Zwangerschap (Z11 t/m Z41), Bevalling (B11 t/m B41) en Kraambed (K23, K25). Het is niet toegestaan om tijdens één zwangerschap parallelle zorgtrajecten te registreren voor eenzelfde fase, met uitzondering van de fase voor kraambed indien zich een postnatale depressie (K25) voordoet na postnatale complicaties en/of nazorg na partus elders inclusief nacontrole (K23). Bij een nieuwe zwangerschap mag een parallel zorgtraject worden geopend.

2018: NR/REG-1816 art. 5a lid 8

2019

Het specialisme gynaecologie onderscheidt drie fasen voor obstetrie: zwangerschap (Z11 t/m Z41), bevalling (B11 t/m B41) en kraambed (K23 t/m K25). Het is niet toegestaan om tijdens één zwangerschap parallelle zorgtrajecten te registreren voor eenzelfde fase. Hierop geldt een uitzondering voor de fase van kraambed indien zich een postnatale depressie (K25) voordoet na postnatale complicaties (K23, K24). Het is niet toegestaan om naast de fase bevalling (B11 t/m B41) een parallel zorgtraject voor postnatale complicaties (K23, K24) te registreren. Bij een nieuwe zwangerschap mag een parallel zorgtraject worden geopend.

2019: NR/REG-1907a art. 5a lid 8

2020
Er wordt geen parallel zorgtraject geopend:
 • Binnen het specialisme gynaecologie voor eenzelfde fase tijdens één zwangerschap (fasen: zwangerschap, bevalling en kraambed), met uitzondering van de fase voor kraambed indien zich een postnatale depressie voordoet na postnatale complicaties.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 4c

2021
Er wordt geen parallel zorgtraject geopend:
 • Binnen het specialisme gynaecologie voor eenzelfde fase tijdens één zwangerschap (fasen: zwangerschap, bevalling en kraambed), met uitzondering van de fase voor kraambed indien zich een postnatale depressie voordoet na postnatale complicaties.

2021: NR/REG-2103a art. 5 lid 4c

2022
Er wordt geen parallel zorgtraject geopend:
 • Binnen het specialisme gynaecologie voor eenzelfde fase tijdens één zwangerschap (fasen: zwangerschap, bevalling en kraambed), met uitzondering van de fase voor kraambed indien zich bevalling gerelateerde posttraumatische stressklachten of een postnatale depressie voordoet na postnatale complicaties.

2022: NR/REG-2207a art. 5 lid 4c

2023
Er wordt geen parallel zorgtraject geopend:
 • Binnen het specialisme gynaecologie voor eenzelfde fase tijdens één zwangerschap (fasen: zwangerschap, bevalling en kraambed), met uitzondering van de fase voor kraambed indien zich bevalling gerelateerde posttraumatische stressklachten of een postnatale depressie voordoet na postnatale complicaties.

2023: NR/REG-2306a art. 5 lid 4c

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Alle combinaties van diagnosen binnen Bevalling of binnen Zwangerschap worden niet toegestaan.
 2. Er is overlap met de N0525, N0526 en N0527 (handreikingsnormen 2016). Er is voor nu gekozen om geen rekening te houden met acties die al voorkomen op de N0525, N0526 en N0527. 
 3. DBC's waaraan alleen DWGM's gekoppeld zijn, worden gezien als lege DBC's.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie (N0953)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle niet-lege parallelle subtrajecten Gynaecologie

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd scope controlejaar of handreikingsjaar

of

Zorgacitiviteiten in subtraject uit scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png                                                                Blauwepijl.png

3) De parallelle subtrajecten hebben één van de volgende diagnosen (B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B41)

4) De parallelle subtrajecten hebben één van de volgende diagnosen (Z12, Z13, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z41)

Logica: 1 en 2 en (3 of 4)
Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting

ValueCarelogo2022.png