Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) (N0950)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Referentienummer: N0950

Behoort tot Normenkader

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)


Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017

Samenvatting

Een zorgactiviteit ambulante behandeldag GRZ mag niet parallel gedeclareerd worden in combinatie met een zorgactiviteit verpleegdag GRZ. Indien dit wel het geval is, wordt het zorgproduct met zorgactiviteit ambulante behandeldag afgewezen.

Regelgeving / beleid

Ambulante behandeldag GRZ (194805)
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of dagbehandeling. Per dag dat de patiënt ambulant wordt behandeld, wordt één zorgactiviteit ambulante behandeldag
GRZ geregistreerd. Naast de ambulante behandeldag moet de patiëntgebonden behandeltijd van minimaal twee verschillende behandeldisciplines vastgelegd worden. Indien op de betreffende dag geen behandeling plaatsvindt door twee of meer verschillende behandeldisciplines mag de zorgactiviteit niet geregistreerd worden.

2017: NR/REG-1732, Artikel 24 lid 6

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) (N0950)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Zorgactiviteit afwezigheidsdag Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) (ZA 194805)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of gekoppeld aan een subtraject dat openstond bij start controlejaar

Blauwepijl.png

3) En voor hetzelfde patiëntnummer op dezelfde dag is een zorgactiviteit 194804 (verpleegdag GRZ) geregistreerd
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP 

ValueCareLogo2.png