Parallelliteit ZZP-GGZ i.c.m. DBC-GGZ (N6300)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6300

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: D - 1
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: D - 1

Behoort tot Normenkader

 1. GGZ Zelfonderzoek 2015
 2. GGZ Zelfonderzoek 2016
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat een ZZP-GGZ niet parallel loopt aan een DBC-GGZ.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-556

2.3 Samenloop DBC-GGZ, ZZP-GGZ en OVP Een zorgaanbieder mag niet tegelijkertijd een ZZP GGZ en een DBC GGZ registreren en in rekening brengen voor één en dezelfde cliënt. Na 365 dagen aaneengesloten verblijf met behandeling worden dus alle DBC’s GGZ gesloten. Dit geldt alleen voor de DBC-GGZ. Een zorgaanbieder mag wel een DBC in het kader van medisch specialistische zorg gelijktijdig met een DBC-GGZ of een ZZP-GGZ registreren en in rekening brengen.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

Alle DBC’s Waarbij tijdens de looptijd één of meerdere ZZP-GGZ dagen zijn geregistreerd LET OP: voor dit controlepunt moeten de ZZP-GGZ dagen uit kalenderjaren 2015 en 2016 meegenomen worden.

Controlemethodiek

Integrale controle

Toetsingskader

Overlap tussen een DBC-GGZ en ZZP-GGZ is onrechtmatig. Op casusniveau wordt bekeken of de onrechtmatigheid voorkomt in de DBC-GGZ dan wel de ZZP-GGZ. De volgens het dossier daadwerkelijk geleverde zorg is hierbij leidend. Na 365 dagen aaneengesloten verblijf moet de DBC-GGZ gesloten worden en moet een ZZP-GGZ geopend worden. Hiervoor dient de beschikbare checklist doorlopen te zijn.

Definities relevante terminologie

ZZP-GGZ (ZZP-B) code Z232 t/m Z273

Interpretaties

De Z280 wordt meegenomen in de controle massa omdat het gaat om een Z273 + toeslag.

Berekening financiële impact

 • Bij overlap tussen het GGZ ZZP-B-pakket en de DBC, is de financiële impact:
  • De eventuele waardevermindering van de DBC die ontstaat bij het verwijderen van alle patiëntgebonden activiteiten die tijdens ZZP-B-dagen zijn geregistreerd, alsmede verblijfsdagen en verrichtingen
  • OF
  • De waarde van de onterecht geregistreerde GGZ ZZP-B dagen minus de eventuele waardevermeerdering van de DBC die ontstaat bij het toevoegen van alle patiëntgebonden activiteiten die tijdens ZZP-B-dagen zijn geregistreerd, alsmede verblijfsdagen en verrichtingen
 • Als er financiële impact gevonden wordt, dienen fouten gecorrigeerd te worden op microniveau.

Functioneel Ontwerp Zelfonderzoek 2016 

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat een ZZP-GGZ niet parallel loopt aan een DBC-GGZ.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-565, pagina 7 
 
Paragraaf 2.3 Samenloop DBC, ZZP GGZ en OVP Een zorgaanbieder mag niet tegelijkertijd een ZZP GGZ en een DBC GGZ registreren en in rekening brengen voor één en dezelfde patiënt. Na 365 dagen aaneengesloten verblijf met behandeling worden alle DBC’s GGZ gesloten. Een zorgaanbieder mag wel een DBC in het kader van medisch specialistische zorg gelijktijdig met een DBC GGZ of een ZZP GGZ registreren en in rekening brengen. 

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbij tijdens de looptijd één of meerdere ZZP-GGZ dagen zijn geregistreerd

LET OP: voor dit controlepunt moeten de ZZP-GGZ dagen uit kalenderjaren 2016 en 2017 meegenomen worden.

Controlemethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

Overlap tussen een DBC-GGZ en ZZP-GGZ is onrechtmatig. Op casusniveau wordt bekeken of de onrechtmatigheid voorkomt in de DBC-GGZ dan wel de ZZP-GGZ. De volgens het dossier daadwerkelijk geleverde zorg is hierbij leidend.
Na 365 dagen aaneengesloten verblijf moet de DBC-GGZ gesloten worden en moet een ZZP-GGZ geopend worden.  

Definities relevante terminologie

 • ZZP-GGZ (ZZP-B) code Z232 t/m Z280

Interpretaties

Als de DBC-opname gesloten is op de openingsdatum van de LGGZ-indiactie, dan is sprake van aaneensluitend verblijf.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit ZZP-GGZ i.c.m. DBC-GGZ (N6300)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC's gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Gedurende de looptijd van de DBC zijn één of meerdere ZZP-GGZ dagen geregistreerd. Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

 • Bij overlap tussen het GGZ ZZP-B-pakket en de DBC, is de financiële impact:
  • De eventuele waardevermindering van de DBC die ontstaat bij het verwijderen van alle patiëntgebonden activiteiten die tijdens ZZP-B-dagen zijn geregistreerd, alsmede verblijfsdagen en verrichtingen
  • OF
  • De waarde van de onterecht geregistreerde GGZ ZZP-B dagen minus de eventuele waardevermeerdering van de DBC die ontstaat bij het toevoegen van alle patiëntgebonden activiteiten die tijdens ZZP-B-dagen zijn geregistreerd, alsmede verblijfsdagen en verrichtingen
 • Als er financiële impact gevonden wordt, dienen fouten gecorrigeerd te worden op microniveau.

ValueCareLogo2.png