Parallelliteit Crisis-DBC's (N1994)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1994

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2014: 41.

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014 - Controlepunt 41

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2019 - Crisis
 2. SGGZ 2018 - Crisis
 3. SGGZ 2017 - Crisis
 4. SGGZ 2016 - Crisis
 5. SGGZ 2015 - Crisis
 6. SGGZ 2014 - Crisis
Uitzondering

Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 16 is gebleken dat de aanbieder crisiszorg levert via een 24-uurs-crisisdienst.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat crisis-DBC’s niet parallel geregistreerd worden.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Wet- en regelgeving
2015
Paragraaf 2.5, Openen

In het geval van een crisiscontact wordt een (nieuwe) crisis-DBC geopend of een al geopende crisis-DBC wordt heropend. De keuze voor het openen van een crisis-DBC of het heropenen van een crisis-DBC is afhankelijk van de opening- en sluitdatum van voorgaande crisis-DBC.

2. In de volgende gevallen dient er een nieuwe crisis-DBC geopend te worden:

 1. Wanneer er sprake is van een nieuwe patiënt.
 2. Wanneer er sprake is van een bekende patiënt die voor een nieuwe primaire diagnose voor de eerste keer crisiszorg nodig heeft. De primaire diagnose komt dus niet overeen met eventueel voorgaande geopende crisis-DBC’s.
 3. Wanneer een crisis-DBC 28 dagen openstaat en de crisisinterventie op de 28e dag nog niet is afgerond en de behandelaar hiervoor directe en indirecte tijd wil registreren. De openingsdatum van de nieuwe crisis-DBC is dag 29 en heeft dezelfde primaire diagnose en hetzelfde zorgtype.
 4. Wanneer de patiënt terug in crisiszorg komt voor eenzelfde diagnose, maar er meer dan 28 dagen zijn verstreken sinds het openen van de vorige crisis-DBC.
 5. Wanneer het niet duidelijk is dat de crisiszorg in het kader van de primaire diagnose van een al geopende crisis-DBC is.

NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554

2016

2017
Openen

In het geval van een crisiscontact wordt een (nieuwe) crisis-dbc geopend of – als er nog korter dan 28 dagen geleden een crisis-dbc is geopend – in de al geopende crisis-dbc geregistreerd.

5. Er mag pas een nieuwe crisis-dbc geopend worden, als bij de 5. instelling in de periode van 28 dagen vóór die datum geen crisis-dbc geopend is. Als een crisis-dbc (voortijdig) gesloten is, kan deze heropend worden.

6. Na een crisis-dbc met 28 dagen opname mag niet aansluitend een 6. nieuwe crisis-dbc met opname worden geopend. Als opname nog noodzakelijk is, moet aansluitend een reguliere dbc geopend worden.

7. Er moet een nieuwe crisis-dbc geopend worden als:

 • er sprake is van een nieuwe (crisis)patiënt;
 • bij een bekende patiënt na 28 dagen de crisisinterventie nog niet is afgerond;
 • een bekende patiënt terugkomt in crisiszorg, en er meer dan 28 dagen verstreken zijn sinds het openen van de vorige crisis-dbc.

2017: NR/REG-1734 artikel 3.1.6

2018
Openen

In het geval van een crisiscontact wordt een (nieuwe) crisis-dbc geopend of – als er nog korter dan 28 dagen geleden een crisis-dbc is geopend – in de al geopende crisis-dbc geregistreerd. Zie voor voorbeelden van het gebruik van crisis-dbc’s in artikel 5.1.6 Crisis-dbc’s in de toelichting.

5. Er mag pas een nieuwe crisis-dbc geopend worden, als bij de instelling in de periode van 28 dagen vóór die datum geen crisis-dbc geopend is. Als een crisis-dbc (voortijdig) gesloten is, kan deze heropend worden.  

6. Na een crisis-dbc met 28 dagen opname mag niet aansluitend een nieuwe crisis-dbc met opname worden geopend. Als opname nog noodzakelijk is, moet aansluitend een reguliere dbc geopend worden.  

7. Er moet een nieuwe crisis-dbc geopend worden als:

 • er sprake is van een nieuwe (crisis)patiënt;
 • bij een bekende patiënt na 28 dagen de crisisinterventie nog niet is afgerond;
 • een bekende patiënt terugkomt in crisiszorg, en er meer dan 28 dagen verstreken zijn sinds het openen van de vorige crisis-dbc.

2018: NR/REG-1803a artikel 5.1.6

Parallele zorg in het geval van crisis

 • Voor instellingen met een 24-uurs crisisdienst is het mogelijk om een vierde zorgtraject te openen, alleen wanneer dit een dbc is met zorgtype ‘crisisinterventie zonder opname’ of ‘crisisinterventie met opname’.
 • Er kunnen geen twee crisis-dbc’s parallel lopen.

2018: NR/REG-1803a toelichting artikel 5.1.3.6

2019
Openen

In het geval van een crisiscontact wordt een (nieuwe) crisis-dbc geopend of – als er nog korter dan 28 dagen geleden een crisis-dbc is geopend – in de al geopende crisis-dbc geregistreerd.

5. Er mag pas een nieuwe crisis-dbc geopend worden, als bij de zorgaanbieder in de periode van 28 dagen vóór die datum geen crisis-dbc geopend is. Als een crisis-dbc (voortijdig) gesloten is, kan deze heropend worden.

6. Na een crisis-dbc met 28 dagen opname mag niet aansluitend een nieuwe crisis-dbc met opname worden geopend. Als opname nog noodzakelijk is, moet aansluitend een reguliere dbc geopend worden.

7. Er moet een nieuwe crisis-dbc geopend worden als:

 • er sprake is van een nieuwe (crisis)patiënt;
 • bij een bekende patiënt na 28 dagen de crisisinterventie nog niet is afgerond;
 • een bekende patiënt terugkomt in crisiszorg, en er meer dan 28 dagen verstreken zijn sinds het openen van de vorige crisis-dbc.

2019: NR/REG-1927 artikel 5.1.6

Parallelle zorgactiviteiten in het geval van crisis

 • Voor zorgaanbieders is het mogelijk om een vierde zorgtraject te openen, alleen wanneer dit een dbc is met zorgtype ‘crisisinterventie zonder opname’ of ‘crisisinterventie met opname’.
 • Er kunnen geen twee crisis-dbc’s parallel lopen.

2019: NR/REG-1927 toelichting artikel 5.1.3.6

Controlemassa
 • Alle DBC’s die in de productgroep categorie crisis vallen (zorgtype 301 en 302) én die parallel lopen aan een andere crisis-DBC (301 of 302)
Onderzoeksmethodiek

Data-analyse

Toetsingskader
 • Indien uit de registratie blijkt dat een crisis-DBC is geopend tijdens de looptijd van een andere crisisDBC, dan is de crisis-DBC die het laatst in de tijd geopend is onrechtmatig.

LET OP: Bij dit controlepunt moet ook gekeken worden naar DBC’s met een startdatum in 2013

Definities relevante terminologie
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit Crisis-DBC's (N1994)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype DBC gelijk aan zorgtypes:

      301: Crisisinterventie zonder opname

302: Crisisinterventie met opname

Blauwepijl.png

3) DBC is geopend tijdens de looptijd van een DBC met
zorgtype ‘crisisinterventie met/zonder opname’ (301 of 302) van dezelfde patiënt.
Voor de vergelijking kan er gekeken naar DBC's uit het voorgaande jaar


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact
 • De financiële impact wordt op casusniveau bepaald
 • Ongeacht de financiële impact dienen alle fouten op microniveau gecorrigeerd te worden

ValueCareLogo2.png