Parallelliteit BGGZ-traject en DBC (N2118)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2118
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

  1. BGGZ 2020 - Serialiteit en parallelliteit
  2. BGGZ 2019 - Serialiteit en parallelliteit
  3. BGGZ 2018 - Serialiteit en parallelliteit
  4. BGGZ 2017 - Serialiteit en parallelliteit
Samenvatting

Controle signaleert wanneer een DBC en en bGGZ prestatie parallel lopen ongeacht primaire diagnose.

Achtergrond

Vanuit wet en regelgeving wordt de N1437 gebruikt, in deze norm wordt paralleliteit enkel gesignaleerd wanneer de primaire diagnose binnen de DBC en de bGGZ prestatie gelijk is. Sommige instellingen hebben het beleid dat er helemaal geen overlappende DBC's en bGGZ prestaties mogen zijn, ongeacht de diagnose. Dat is waarop deze controle signaleert.

NR/CU-543
8.8.2 Indien voor 1 januari 2014 een behandeltraject in de curatieve (gespecialiseerde) GGZ is gestart dan geldt dat dit behandeltraject wordt afgerond en gedeclareerd op grond van de bekostigingssystematiek zoals die van toepassing was voor deze patiënt voor 1 januari 2014. Indien bovenbedoelde patiënt voor dezelfde zorgvraag voor een vervolgbehandeling in aanmerking komt en voldoet aan een van de patiëntprofielen in de Basis GGZ, dan wordt deze patiënt verwezen naar de Basis GGZ. In deze situatie wordt geen vervolg-DBC geopend.

Aanvulling uit Controleplan zorgverzekeraars 2018: Controle op parallelliteit en serialiteit van DBC’s en prestaties basis GGZ, zowel binnen als buiten dezelfde zorgsoort; 

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Deze controle signaleert alle DBC's en prestaties die parallel lopen. Er wordt dus geen rekening gehouden met de geregistreerde (hoofd)diagnose. 
  2. Het is mogelijk om crisis-DBC's wel/niet uit te sluiten
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Parallelliteit BGGZ-traject en DBC (N2118)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatie overlapt geheel of gedeeltelijk met een DBC van dezelfde patiënt


Logica: 1 en 2 

Berekening financiële impact

Afhankelijk van de zorgcasus kan een gedeelte of geheel parallel lopende prestatie onterecht zijn. 

https://www.normenkaderzorg.nl/images/4/4f/ValueCareLogo2.png