Parallelliteit BGGZ-traject en DBC(N2118)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2118
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2019
Samenvatting

Controle signaleert wanneer een DBC en en bGGZ prestatie parallel lopen ongeacht primaire diagnose.

Achtergrond

Vanuit wet en regelgeving wordt de N1437 gebruikt, in deze norm wordt paralleliteit enkel gesignaleerd wanneer de primaire diagnose binnen de DBC en de bGGZ prestatie gelijk is. Sommige instellingen hebben het beleid dat er helemaal geen overlappende DBC's en bGGZ prestaties mogen zijn, ongeacht de diagnose. Dat is waarop deze controle signaleert.

NR/CU-543
8.8.2 Indien voor 1 januari 2014 een behandeltraject in de curatieve (gespecialiseerde) GGZ is gestart dan geldt dat dit behandeltraject wordt afgerond en gedeclareerd op grond van de bekostigingssystematiek zoals die van toepassing was voor deze patiënt voor 1 januari 2014. Indien bovenbedoelde patiënt voor dezelfde zorgvraag voor een vervolgbehandeling in aanmerking komt en voldoet aan een van de patiëntprofielen in de Basis GGZ, dan wordt deze patiënt verwezen naar de Basis GGZ. In deze situatie wordt geen vervolg-DBC geopend.

Aanvuling uit Controleplan zorgverzekeraars 2018: Controle op parallelliteit en serialiteit van DBC’s en prestaties basis GGZ, zowel binnen als buiten dezelfde zorgsoort; 

Interpretaties

Deze controle signaleert alle DBC's en prestaties die parallel lopen. Er wordt dus geen rekening gehouden met de geregistreerde (hoofd)diagnose. 

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Parallelliteit BGGZ-traject en DBC(N2118)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatie overlapt geheel of gedeeltelijk met een DBC van dezelfde patiënt


Logica: 1 en 2 

Berekening financiële impact

Afhankelijk van de zorgcasus kan een gedeelte of geheel parallel lopende prestatie onterecht zijn. 

ValueCareLogo2.png