Parallelliteit BGGZ-traject en DBC(N2118)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2118
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2019
Samenvatting

Controle signaleert wanneer een DBC en en bGGZ prestatie parallel lopen ongeacht primaire diagnose.

Achtergrond

Vanuit wet en regelgeving wordt de N1437 gebruikt, in deze norm wordt paralleliteit enkel gesignaleerd wanneer de primaire diagnose binnen de DBC en de bGGZ prestatie gelijk is. Sommige instellingen hebben het beleid dat er helemaal geen overlappende DBC's en bGGZ prestaties mogen zijn, ongeacht de diagnose. Dat is waarop deze controle signaleert.

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Parallelliteit BGGZ-traject en DBC(N2118)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatie overlapt geheel of gedeeltelijk met een DBC van dezelfde patiënt


Logica: 1 en 2 

Berekening financiële impact

Afhankelijk van de zorgcasus kan een gedeelte of geheel parallel lopende prestatie onterecht zijn. 

ValueCareLogo2.png