Parallelle zorgactiviteiten toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie (N0942)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0942
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.55 Parallelliteit toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
  2. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.55 Parallelliteit toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Parallelliteit
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Parallelliteit
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Parallelliteit
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Parallelliteit
Samenvatting

Het parallel declareren van meerdere zorgactiviteiten toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie is niet toegestaan.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Enkelvoudige ergotherapie (193012)

Enkelvoudige ergotherapeutische hulp omvat de hulp door een ergotherapeut, verbonden aan een revalidatiecentrum, verpleeghuis, algemeen ziekenhuis, categoraal instelling, universitair medisch centrum of thuiszorgorganisatie, bij de verzekerde thuis of in de behandelruimte van genoemde instellingen. Hieronder valt niet de behandeling en/of verpleging van een patiënt in het kader van een indicatie voor medisch-specialistische hulp, (geriatrische) revalidatiebehandeling of verpleeghuiszorg. Het tarief geldt per vijftien minuten behandeltijd en de totale behandeltijd wordt daarom rekenkundig afgerond op eenheden tijdsduur van vijftien minuten. Indien op één dag meer behandelingen per patiënt plaatsvinden worden de behandeltijden opgeteld alvorens deze afronding wordt toegepast.

Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie (193013)

Een toeslag voor de behandeling van een patiënt aan huis, per bezoek (maximaal eenmaal) per dag, ongeacht de duur van de behandeling.

2015: BR/CU-2136 art 15.1.3

2014: BR/CU-2134 art 16.1.2

2013: BR/CU-2104 art 15.1.2

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A.99.54

2016
Enkelvoudige ergotherapie (193012)

Enkelvoudige ergotherapeutische hulp omvat de hulp door een ergotherapeut, verbonden aan een revalidatiecentrum, verpleeghuis, algemeen ziekenhuis, categoraal instelling, universitair medisch centrum of thuiszorgorganisatie, bij de verzekerde thuis of in de behandelruimte van genoemde instellingen. Hieronder valt niet de behandeling en/of verpleging van een patiënt in het kader van een indicatie voor medisch-specialistische hulp, (geriatrische) revalidatiebehandeling of verpleeghuiszorg. Het tarief geldt per vijftien minuten behandeltijd en de totale behandeltijd wordt daarom rekenkundig afgerond op eenheden tijdsduur van vijftien minuten. Indien op één dag meer behandelingen per patiënt plaatsvinden worden de behandeltijden opgeteld alvorens deze afronding wordt toegepast.

Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie (193013)

Een toeslag voor de behandeling van een patiënt aan huis, per bezoek (maximaal eenmaal) per dag, ongeacht de duur van de behandeling

2016: NR/CU-266 art. 27c

2017
Ergotherapie (190941, 190962, 192934 t/m 192938, 192940 t/m 192950, 193012, 193013 en 193084)

De prestatiebeschrijvingen en specifieke bepalingen voor ergotherapie zijn te vinden in de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie’.

2017: NR/REG-1732 art. 28.2c

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelle zorgactiviteiten toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie (N0942)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle zorgactiviteiten ”Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie” (193013)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar

Blauwepijl.png
3) De combinatie van patientnummer en verrichtingsdatum komt meer dan 1x voor in de dataset

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on


ValueCareLogo2.png