Parallelle DBC's zonder BHP (N1273)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1273

Referentienummer Controlegroep Onderzoek Controles cGGZ 2013: 19.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2014
 2. GGZ Rechtmatigheid 2015
 3. GGZ Rechtmatigheid 2016
 4. GGZ Rechtmatigheid 2017
 5. GGZ Rechtmatigheid 2018
 6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Parallelle DBC's voor dezelfde patiënt zijn enkel toegestaan indien er sprake is van substantieel verschillende behandelingen (cosyndromaliteit).

Regelgeving / beleid
2014 & 2015
 • Beschikt een GGZ-aanbieder over meerdere locaties en verandert een patiënt alleen van locatie maar niet van primaire diagnose, dan is er in dat geval géén sprake van een nieuwe patiënt. De hoofdbehandelaar op de andere locatie mag dan geen initiële DBC openen. Alle geboden zorg op de andere locatie voor dezelfde primaire diagnose moet op de reeds geopende DBC worden geregistreerd.
  (Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf: 2.3.1, p.10)
  (Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf: 2.3.1, p.10)
 • Er kan sprake zijn van verschillende diagnoses met een gelijkwaardig belang waarbij een hoofdbehandelaar oordeelt dat hij substantieel verschillende behandelingen in moet zetten (cosyndromaliteit). De hoofdbehandelaar dient dit ook te kunnen verantwoorden. In dat geval kan de hoofdbehandelaar meerdere initiële DBC’s en bijbehorende zorgtrajecten openen. We spreken dan van ‘parallelle zorgtrajecten'. 
 • Bij initiële parallelle DBC’s en bijbehorende (reguliere) zorgtrajecten is het een voorwaarde dat de primaire diagnoses in verschillende hoofdgroepen van de DBC-Onderhoud diagnosetabel vallen. 
 • Een patiënt kan binnen één instelling maximaal drie openstaande zorgtrajecten hebben. Het is mogelijk om een vierde zorgtraject te openen, alleen wanneer dit een DBC is met zorgtype “crisisinterventie zonder opname” of “crisisinterventie met opname”.
  (Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf: 3.1.3, p.25-26)
  (Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf: 3.1.3, p.28)
2016

3.1.3.6 Omgaan met meerdere primaire diagnoses

 • Bij parallelle DBC’s en bijbehorende (reguliere) zorgtrajecten moeten de primaire diagnoses een verschillende parallelliteitscode hebben.
 • Het moet te verantwoorden zijn dat tegelijkertijd substantieel verschillende behandeling moet worden ingezet.
 • Een patiënt kan bij een instelling of (zelfstandig gevestigde) praktijk maximaal drie openstaande reguliere zorgtrajecten hebben.
 • Voor instellingen met een 24uurs crisisdienst is het mogelijk om een vierde zorgtraject te openen, alleen wanneer dit een DBC is met zorgtype ‘crisisinterventie zonder opname’ of ‘crisisinterventie met opname’.
 • Er kunnen geen twee crisis-DBC’s parallel lopen.

(Bron: NR/CU-565. p.36)

2017

3.1.3.6 Omgaan met meerdere primaire diagnoses

 • Bij parallelle DBC’s en bijbehorende (reguliere) zorgtrajecten moeten de primaire diagnoses een verschillende parallelliteitscode hebben.
 • De regiebehandelaar moet kunnen verantwoorden dat tegelijkertijd substantieel verschillende behandelingen worden ingezet.
 • Een patiënt kan bij een instelling of (zelfstandig gevestigde) praktijk maximaal drie openstaande reguliere zorgtrajecten hebben.
 • Voor instellingen met een 24uurs crisisdienst is het mogelijk om een vierde zorgtraject te openen, alleen wanneer dit een DBC is met zorgtype ‘crisisinterventie zonder opname’ of ‘crisisinterventie met opname’.
 • Er kunnen geen twee crisis-DBC’s parallel lopen.

(Bron: NR/REG-1734. p.42)

2018
2019
Interpretaties

De inzet van substantieel verschillende behandelingen (cosyndromaliteit) blijkt uit de aanwezigheid van aparte behandelplannen.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Parallelle DBC's zonder BHP (N1273)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

3) DBC's zonder zorgtype ‘crisisinterventie met/zonder opname’ (301 of 302)

Blauwepijl.png

4) DBC overlapt geheel of gedeeltelijk met een andere DBC van dezelfde patiënt, niet zijnde een DBC met zorgtype ‘crisisinterventie met/zonder opname’ (301 of 302)

Blauwepijl.png
5) Er zijn minder behandelplannen dan DBC's actief  


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de zorgverzekeraar zijn uitbetaald.


ValueCareLogo2.png