Parallel subtraject AICD-implantatie (N0603)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0603
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.51 Parallelliteit AICD-implantatie
  2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.51 Parallelliteit AICD-implantatie
  3. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.51 Parallelliteit AICD-implantatie
  4. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.51 Parallelliteit AICD-implantatie

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Parallelliteit
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Parallelliteit
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Parallelliteit
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Parallelliteit
Samenvatting

Een subtraject AICD-implantatie mag niet parallel gedeclareerd worden aan een tweede subtraject AICD-implantatie.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
AICD-implantatie

Wanneer een cardioloog en een cardiochirurg tezamen een AICD implantatie uitvoeren dan kan hiervoor één DBC-zorgproduct worden gedeclareerd.

2015: NR/CU-260 art 14.8

2014: NR/CU-257 art 15.7

2013: NR/CU-228 art 14.7

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A.99.51

2016
AICD-implantatie

Wanneer een cardioloog en een cardiochirurg samen een AICD implantatie uitvoeren dan kan hiervoor één DBC-zorgproduct worden gedeclareerd.


2016: NR/CU-266 art. 32.8

2017
AICD-implantatie

Wanneer een cardioloog en een cardiochirurg samen een AICD implantatie uitvoeren dan kan hiervoor één dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.


2017: NR/REG-1732 art. 33.8

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallel subtraject AICD-implantatie (N0603)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle subtrajecten AICD-implantatie (ZP 979001111, 979001112, 979001113, 979001114 : einddatum 31-12-2012, ZP 979001243, 979001245)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar of zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is een parallel subtraject AICD-implantatie aanwezig

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het tweede geopende subtraject onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen verrichtingen


ValueCareLogo2.png