Parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging (N0425)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0425
Behoort tot Normenkader

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Dagverpleging (R06405)

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.99.95 Parallel declareren zorgactiviteit dagverpleging
  2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.95 Parallel declareren zorgactiviteit dagverpleging
  3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.95 Parallel declareren zorgactiviteit dagverpleging
  4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.95 Parallel declareren zorgactiviteit dagverpleging
  5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.95 Parallel declareren zorgactiviteit dagverpleging
Samenvatting

Binnen alle specialismen is het niet toegestaan een zorgactiviteit dagverpleging parallel aan een zorgactiviteit verpleegdag te declareren. Indien dit wel het geval is wordt de zorgactiviteit dagverpleging afgewezen.

Regelgeving / beleid
2017
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Een dagverpleging mag niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 9

2018
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Een dagverpleging mag niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag worden geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 11

2019
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 25

2020
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 25

2021
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 25

2022
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2022: NR/REG-2207 art. 24 lid 25

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Norm N0425 was t/m 2016 een Handreiking norm, namelijk N0911. Vanaf 2017 is deze norm vervallen in de Handreiking en gaat verder als DOT Controle Regel. Vandaar het nieuwe norm nummer.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging (N0425)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle dagverpleging (190030, 190090, 190281 en 231901))

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is ook een verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902) op dezelfde kalenderdag geregistreerd als de dagverpleging

Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

De dagverpleging wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png