Parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging (N0425)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0425

Behoort tot Normenkader

  1. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.95 Parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016


Samenvatting

Binnen alle specialismen is het niet toegestaan een zorgactiviteit dagverpleging parallel aan een zorgactiviteit verpleegdag te declareren. Indien dit wel het geval is wordt de zorgactiviteit dagverpleging afgewezen.

Regelgeving / beleid

Dagverpleging (190030 en 190090) is een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Een dagverpleging mag niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732, Artikel 24 lid 9

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Norm N0425 was t/m 2016 een Handreiking norm, namelijk N0911. Vanaf 2017 is deze norm vervallen in de Handreiking en gaat verder als DOT Controle Regel. Vandaar het nieuwe norm nummer.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging (N0425)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle dagverpleging (190030 en 190090)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is ook een verpleegdag (190200, 190218 en 194804) op dezelfde kalenderdag geregistreerd als de dagverpleging

Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

De dagverpleging wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png