Palliatieve zorg - Registratie voldoet aan de eisen van palliatieve zorg, geen subtraject palliatieve zorg vastgelegd (N4742)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4742
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Volledigheid - Subtraject verwacht op basis van een zorgactiviteit (R06806)

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

De zorgactiviteit 'Consult door een lid van het team palliatieve zorg' wordt geregistreerd in het kader van palliatieve zorg en dient daarom gekoppeld te zijn aan een subtraject met zorgproduct 'Palliatieve Zorg'. Indien een zorgactiviteit 'Consult door een lid van het team palliatieve zorg' gekoppeld is aan een subtraject met een diagnose anders dan 'Palliatieve Zorg', leidt deze af tot een uitvalproduct.

Regelgeving / beleid
2018
Er is een nieuwe zorgactiviteit aangemaakt voor een consult dat door alle leden van het team palliatieve zorg die een poortfunctie uitoefenen, in zowel een poliklinische als een klinische setting geregistreerd mag worden: 

Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067).
Deze zorgactiviteit wordt geplaatst in zorgprofielklasse (ZPK) 1. In zorgproductgroep 990040 palliatieve zorg heeft deze zorgactiviteit dezelfde rol als andere zorgactiviteiten in ZPK 1. Deze zorgactiviteit wordt toegevoegd aan de standaarduitval zodat deze alleen in de betreffende zorgproductgroep 990040 en niet in andere zorgproductgroepen afleidt naar een zorgproduct. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten en wordt in plaats van bijvoorbeeld een polikliniekbezoek of ICC vastgelegd.
(Document wijzigingen dbc-release RZ18b V20170921, pag.15)

Overleg palliatieve zorg (190006)
Een bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team. Het palliatief team bestaat uit:

 • tenminste twee poortspecialisten van verschillende specialismen, of
 • één poortspecialist en één beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert betreft een ander specialisme dan het specialisme van de poortspecialist en heeft middels opleiding aantoonbare expertise in pijn / palliatieve zorg.

Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2018:NR/REG-1816 art. 24 lid 42 en 43

2019
Overleg palliatieve zorg (190006)

Een bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team. Het palliatief team bestaat uit:

 • tenminste twee poortspecialisten van verschillende specialismen, of
 • één poortspecialist en één beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert betreft een ander specialisme dan het specialisme van de poortspecialist en heeft middels opleiding aantoonbare expertise in pijn / palliatieve zorg. In het geval van palliatieve zorg voor kinderen bestaat het team palliatieve zorg tenminste uit één poortspecialist met speciale expertise/aanvullende scholing op het gebied van de kinderpalliatieve zorg en een coördinerend verpleegkundige.

Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2019:NR/REG-1907a art. 24 lid 14 en 15

2020
Overleg palliatieve zorg (190006)

Bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team. Het palliatief team bestaat uit:

 • tenminste twee poortspecialisten van verschillende specialismen, of
 • één poortspecialist en één beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert  betreft een ander specialisme dan het specialisme van de poortspecialist en heeft middels opleiding aantoonbare expertise in pijn / palliatieve zorg.
 • In het geval van palliatieve zorg voor kinderen bestaat het team palliatieve zorg tenminste uit één poortspecialist met speciale expertise/aanvullende scholing op het gebied van de kinderpalliatieve zorg en een coördinerend verpleegkundige.
 • Deze zorgactiviteit mag door elk teamlid dat bij het overleg betrokken is worden vastgelegd in het zorgtraject van de hoofdbehandelaar.

Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2020:NR/REG-2001a art. 24 lid 14 en 15

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Wanneer zorgactiviteit 190006 niet voorkomt in het subtraject met diagnose 'palliatieve zorg' dan verschijnt dit als actie op de N4740.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Palliatieve zorg - Registratie voldoet aan de eisen van palliatieve zorg, geen subtraject palliatieve zorg vastgelegd (N4742)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten "Consult door een lid van het team palliatieve zorg" (190067) en "Overleg palliatieve zorg" (190006)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2a) Zorgactiviteit 190067 is gekoppeld aan een subtraject met diagnose anders dan 'palliatieve zorg'

2b) Zorgactiviteit 190006 is gekoppeld aan een subtraject met een diagnose anders dan 'palliatieve zorg'
EN
Er is geen parallel subtraject met diagnose 'palliatieve zorg' aanwezig

Logica: 1 en 2a en 2b

Berekening financiële impact

Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen palliatief consult uit het niet palliatieve subtraject, en het toevoegen van palliatief consult aan het palliatieve subtraject OF gemiddelde waarde van een palliatief subtraject

De financiële impact wordt bepaald door deze verrichting toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het palliatief subtraject, of als er nog geen palliatief subtraject is, de gemiddelde waarde van een palliatief subtraject. Daarnaast wordt deze verrichting verwijderd uit de set te grouperen zorgactiviteiten van het subtraject waar deze verrichting nu aan gekoppeld is.

De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van deze verrichting uit het huidige subtraject, en het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van deze verrichting in het palliatieve subtraject, of de gemiddelde waarde van een palliatief subtraject indien er nog geen palliatief subtraject geregistreerd is.

ValueCareLogo2.png