Palliatieve zorg - Registratie voldoet aan de eisen van palliatieve zorg, geen subtraject palliatieve zorg vastgelegd (N4742)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4742
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Volledigheid - Subtraject verwacht op basis van een zorgactiviteit (R06806)

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een zorgactiviteit consult voor palliatieve zorg of overige palliatieve zorg is gekoppeld aan een subtraject met een andere diagnose dan 'Palliatieve Zorg'. Dit duidt erop dat de zorgactiviteit omgehangen dient te worden of de diagnose van het subtraject aangepast moet worden naar 'Palliatieve zorg'.

Regelgeving / beleid
2018
Er is een nieuwe zorgactiviteit aangemaakt voor een consult dat door alle leden van het team palliatieve zorg die een poortfunctie uitoefenen, in zowel een poliklinische als een klinische setting geregistreerd mag worden: 

Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067).
Deze zorgactiviteit wordt geplaatst in zorgprofielklasse (ZPK) 1. In zorgproductgroep 990040 palliatieve zorg heeft deze zorgactiviteit dezelfde rol als andere zorgactiviteiten in ZPK 1. Deze zorgactiviteit wordt toegevoegd aan de standaarduitval zodat deze alleen in de betreffende zorgproductgroep 990040 en niet in andere zorgproductgroepen afleidt naar een zorgproduct. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten en wordt in plaats van bijvoorbeeld een polikliniekbezoek of ICC vastgelegd.
(Document wijzigingen dbc-release RZ18b V20170921, pag.15)

Overleg palliatieve zorg (190006)
Een bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team. Het palliatief team bestaat uit:

 • tenminste twee poortspecialisten van verschillende specialismen, of
 • één poortspecialist en één beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert betreft een ander specialisme dan het specialisme van de poortspecialist en heeft middels opleiding aantoonbare expertise in pijn / palliatieve zorg.

Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 42 en 43

2019
Overleg palliatieve zorg (190006)

Een bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team. Het palliatief team bestaat uit:

 • tenminste twee poortspecialisten van verschillende specialismen, of
 • één poortspecialist en één beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert betreft een ander specialisme dan het specialisme van de poortspecialist en heeft middels opleiding aantoonbare expertise in pijn / palliatieve zorg. In het geval van palliatieve zorg voor kinderen bestaat het team palliatieve zorg tenminste uit één poortspecialist met speciale expertise/aanvullende scholing op het gebied van de kinderpalliatieve zorg en een coördinerend verpleegkundige.

Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 14 en 15

2020
Overleg palliatieve zorg (190006)

Bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team. Het palliatief team bestaat uit:

 • tenminste twee poortspecialisten van verschillende specialismen, of
 • één poortspecialist en één beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert  betreft een ander specialisme dan het specialisme van de poortspecialist en heeft middels opleiding aantoonbare expertise in pijn / palliatieve zorg.
 • In het geval van palliatieve zorg voor kinderen bestaat het team palliatieve zorg tenminste uit één poortspecialist met speciale expertise/aanvullende scholing op het gebied van de kinderpalliatieve zorg en een coördinerend verpleegkundige.
 • Deze zorgactiviteit mag door elk teamlid dat bij het overleg betrokken is worden vastgelegd in het zorgtraject van de hoofdbehandelaar.

Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 14 en 15

2021
Overleg palliatieve zorg (190006)

Een bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team. Het palliatief team bestaat uit:

 • tenminste twee poortspecialisten van verschillende specialismen, of
 • één poortspecialist en één beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert betreft een ander specialisme dan het specialisme van de poortspecialist en heeft middels opleiding aantoonbare expertise in pijn / palliatieve zorg.
 • In het geval van palliatieve zorg voor kinderen bestaat het team palliatieve zorg tenminste uit één poortspecialist met speciale expertise/aanvullende scholing op het gebied van de kinderpalliatieve zorg en een coördinerend verpleegkundige.
 • Deze zorgactiviteit mag door elk teamlid dat bij het overleg betrokken is worden vastgelegd in het zorgtraject van de hoofdbehandelaar.

Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor klinische consulten, poliklinische consulten of consulten op afstand. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek of consult op afstand worden vastgelegd.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 14 en 15

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Wanneer zorgactiviteit 190006 niet voorkomt in het subtraject met diagnose 'palliatieve zorg' dan verschijnt dit als actie op de N4740.
 2. Er wordt gezocht op 'palliatie' in diagnoses om subtrajecten met diagnose 'palliatieve zorg' te vinden.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Palliatieve zorg - Registratie voldoet aan de eisen van palliatieve zorg, geen subtraject palliatieve zorg vastgelegd (N4742)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten "Consult door een lid van het team palliatieve zorg" (190067) en "Overleg palliatieve zorg" (190006)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2a) Zorgactiviteit 190067 is gekoppeld aan een subtraject met diagnose anders dan 'palliatieve zorg'

2b) Zorgactiviteit 190006 is gekoppeld aan een subtraject met een diagnose anders dan 'palliatieve zorg'
EN
Er is geen parallel subtraject met diagnose 'palliatieve zorg' aanwezig

Logica: 1 en 2a en 2b

Te nemen actie

Parallel subtraject met diagnose palliatieve zorg aanwezig

Zorgactiviteit wordt omgehangen aan het parallelle subtraject met diagnose palliatieve zorg.

Geen parallel subtraject met diagnose palliatieve zorg aanwezig

Wijzig de diagnose van het subtraject naar palliatieve zorg. Of open een nieuw subtraject met de diagnose palliatieve zorg en hang de zorgactiviteit om naar dit subtraject.

Berekening financiële impact

Parallel subtraject met diagnose palliatieve zorg aanwezig

Het waardeverschil tussen de gesignaleerd DBC en de parallelle DBC wordt getoond als financiële impact. Hiervoor wordt het omhangen van de gesignaleerde zorgactiviteiten naar het parallelle subtraject gesimuleerd en worden beide subtrajecten opnieuw gegrouperd om zo het waardeverschil te berekenen.  

Geen parallel subtraject met diagnose palliatieve zorg aanwezig

Het waardeverschil tussen de gesignaleerde DBC en een nieuwe DBC wordt getoond als financiële impact voor en na het verwijderen en toevoegen van de palliatieve zorgactiviteit. Indien een nieuw palliatief subtraject geopend moet worden, is de impact de gemiddelde waarde van een palliatief subtraject.

ValueCareLogo2.png