Palliatieve zorg - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit palliatieve zorg (N4740): verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 3: Regel 3:
  
 
===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====
 
===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====
 +
 +
Gecertificeerde controles
 +
 +
#[[Circa_300_gecertificeerde_controles|Circa 300 gecertificeerde controles]] - [[Circa_300_gecertificeerde_controles#Volledigheid_-_Zorgactiviteit_verwacht_op_basis_van_een_subtraject_(R6804)|Volledigheid - Zorgactiviteit verwacht op basis van een subtraject (R6804)]]
  
 
Ziekenhuizen Volledigheid
 
Ziekenhuizen Volledigheid

Huidige versie van 30 jul 2020 om 15:31

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4740
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Volledigheid - Zorgactiviteit verwacht op basis van een subtraject (R6804)

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Complexe zorg
Samenvatting

Bij een subtraject met diagnose palliatieve zorg wordt ook altijd een zorgactiviteit palliatieve zorg verwacht, indien deze niet geregistreerd is leidt het subtraject af tot uitval. 

Regelgeving / beleid
2018
Overleg palliatieve zorg (190006)
Een bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team. Het palliatief team bestaat uit:
  • tenminste twee poortspecialisten van verschillende specialismen, of
  • één poortspecialist en één beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert betreft een ander specialisme dan het specialisme van de poortspecialist en heeft middels opleiding aantoonbare expertise in pijn / palliatieve zorg.


Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 42 en 43

2019
Overleg palliatieve zorg (190006)
Een bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team. Het palliatief team bestaat uit:
  • tenminste twee poortspecialisten van verschillende specialismen, of
  • één poortspecialist en één beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert betreft een ander specialisme dan het specialisme van de poortspecialist en heeft middels opleiding aantoonbare expertise in pijn / palliatieve zorg. In het geval van palliatieve zorg voor kinderen bestaat het team palliatieve zorg tenminste uit één poortspecialist met speciale expertise/aanvullende scholing op het gebied van de kinderpalliatieve zorg en een coördinerend verpleegkundige.


Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 14 en 15

2020
Overleg palliatieve zorg (190006)
Een bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team. Het palliatief team bestaat uit:
  • tenminste twee poortspecialisten van verschillende specialismen, of
  • één poortspecialist en één beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert  betreft een ander specialisme dan het specialisme van de poortspecialist en heeft middels opleiding aantoonbare expertise in pijn / palliatieve zorg.
  • In het geval van palliatieve zorg voor kinderen bestaat het team palliatieve zorg tenminste uit één poortspecialist met speciale expertise/aanvullende scholing op het gebied van de kinderpalliatieve zorg en een coördinerend verpleegkundige.
  • Deze zorgactiviteit mag door elk teamlid dat bij het overleg betrokken is worden vastgelegd in het zorgtraject van de hoofdbehandelaar.


Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 14 en 15

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Palliatieve zorg - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit palliatieve zorg (N4740)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten met diagnose "Palliatieve Zorg"

Blauwepijl.png

2) Uitgevoerd in controlejaar

Blauwepijl.png

3) Het subtraject bevat geen zorgactiviteit "Overleg palliatieve zorg" (190006)

Blauwepijl.png
4) Tijdens de looptijd van het subtraject is voor hetzelfde uitvoerend specialisme een zorgactiviteit ZPK 1, 2 of 3 geregistreerd

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Controleer de registratie en voeg een Overleg palliatieve zorg toe.

Berekening financiële impact

Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen gemiste verrichting

De financiële impact wordt bepaald door de gemiste verrichting(en) toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van de gemiste verrichtingen.

ValueCareLogo2.png