PICU icm PICU, verpleegdag, IC behandeldag of NICU niet toegestaan (N0600)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0600
Link naar Handreiking MSZ
 1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 6.8
 2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 6.9
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - IC's (R06408)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
 2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Complexe Zorgactiviteiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Complexe Zorgactiviteiten
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Complexe Zorgactiviteiten
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Complexe Zorgactiviteiten
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Complexe Zorgactiviteiten
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Complexe Zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan een zorgactiviteit Pediatrische intensive care (190151) vast te leggen i.c.m. een verpleegdag, IC behandeldag of NICU.

Regelgeving / beleid
2014 & 2015
Pediatrische intensive care (190151)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt op de pediatrische IC.

2015: BR/CU-2136, Artikel 13.1.1

2014: BR/CU-2111, artikel 13.1.1

2014: BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134, artikel 14.1.1

2017
Pediatrische intensive care (190151)
Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt met een ic-indicatie op de pediatrische ic.

2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 2d


Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 11 lid 8

2018
Pediatrische intensive care (190151)
Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt met een ic-indicatie op de pediatrische ic.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 2d


Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 11 lid 8

2019
Pediatrische intensive care (190151)
Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt met een ic-indicatie op de pediatrische ic.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 2d


Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 8

2020
Pediatrische intensive care (190151)
Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt met een ic-indicatie op de pediatrische ic.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2c


Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 8

2021
Pediatrischeintensivecare (190151)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt met een ic-indicatie op de pediatrische ic.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 2c


Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2021: NR/REG-2103a art. 11 lid 8

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “PICU icm PICU, verpleegdag, IC behandeldag of NICU niet toegestaan (N0600)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Zorgactiviteiten Pediatrische Intensive Care met code 190151

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in handreikingsjaar of controlejaar

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png Blauwepijl.png

3) Pediatrische IC is niet door VWS aangewezen op basis van de WBMV vergunning Perinatologische zorg

4) Voor dezelfde patiënt is op dezelfde kalenderdag nog een PICU geregistreerd

5) Voor dezelfde patiënt is op dezelfde kalenderdag een verpleegdag (zpk 3), NICU (190150), IC behandeldag (t/m 2017: 190153, 190154, 190155, vanaf 2018: 190157, 190158, vanaf 2021: 190159 en 190160) of klinische zorgdag (vanaf 2020: 190228) geregistreerd

Logica: 1 en 2 en (3 of 4 of 5)
Berekening financiële impact

Bij los te factureren verrichtingen betreft het de waarde van de zorgactiviteit. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit

Bij verrichtingen horende bij een subtraject betreft het het verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png