Overplaatsing naar IC

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Valuecare logo 2024.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Kliniek
Samenvatting

Overplaatsing naar Intensive Care (IC) tijdens opname is wanneer een patiënt vanaf een verpleegafdeling in het ziekenhuis naar de IC wordt verplaatst.

Overplaatsing naar IC gebeurt als de situatie van een patiënt verslechtert. Inzicht in hoe vaak deze behandeluitkomst voorkomt, kan aanleiding geven tot het implementeren van interventies gericht op het verbeteren van zorg en de efficiëntie in het ziekenhuis.

ValueCare spreekt van een overplaatsing naar de IC als een verpleegdag wordt opgevolgd door een IC dag of in de opname module een deelopname wordt opgevolgd door een deelopname van het type IC binnen 1 dag. Wanneer iemand van IC naar non-IC, en weer naar IC gaat (binnen 1 dag) en er op die dag een operatieve verrichting is uitgevoerd, registreert ValueCare dit niet als een IC-overplaatsing.

ValueCare geeft het gemiddeld aantal IC-overplaatsingen tijdens opname weer per maand, per specialisme/specialist, per DBC diagnose, en per afdeling.

Regelgeving / beleid
2022
Wanneer een patiënt overgeplaatst wordt van een verpleegafdeling naar de IC, betekent dit dat de vitale functies van de patiënt bedreigd zijn, wat kan leiden tot sterfte. Daarom is het van groot belang om IC-overplaatsing te voorkomen en dus het zorgproces rondom deze patiënten te optimaliseren. Het is bekend dat een ongeplande IC-opname vanaf de verpleegafdeling in de meeste gevallen gepaard gaat met een periode van klinische verslechtering. Om dit vroegtijdig te herkennen is het van belang een Spoed Interventie Systeem in te voeren.

Onderdeel hiervan moet zijn het gebruik maken van alarmsignalen en -systemen. Met periodieke metingen van bepaalde vitale parameters (bijv. Ademhalingsfrequentie, hartritmeverandering, bewustzijnsverandering) en hierbij vooraf bepaalde scoringssystemen, kan het tijdig signaleren van vitaal bedreigde patiënten gereguleerd worden.

Wanneer dergelijke patiënten herkend worden, moeten ze ook de juiste behandeling krijgen. Hiervoor is het wenselijk een Spoed Interventie Team (SIT) in te zetten om te voorkomen dat patiënten verder verslechteren en naar de IC moeten worden overgeplaatst. Dit team moet competent zijn in de behandeling van vitaal bedreigde patiënten en direct inzetbaar op elke afdeling. Een goede samenwerking tussen de verantwoordelijke hoofdbehandelaar en het SIT is hierbij uiteraard zwaarwegend en moet als doel hebben de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Hierbij helpen ook het registreren, analyseren en evalueren van de data en gebeurtenissen rondom elke SIT-oproep.


2022: Richtlijnendatabase - Het spoed interventie team (SIT) bij vitaal bedreigde patiënt

2022: VMS zorg - Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

2022: Richtlijnendatabase - Startpagina - Vitaal bedreigde patiënt

2023
Wanneer een patiënt overgeplaatst wordt van een verpleegafdeling naar de IC, betekent dit dat de vitale functies van de patiënt bedreigd zijn, wat kan leiden tot sterfte. Daarom is het van groot belang om IC-overplaatsing te voorkomen en dus het zorgproces rondom deze patiënten te optimaliseren. Het is bekend dat een ongeplande IC-opname vanaf de verpleegafdeling in de meeste gevallen gepaard gaat met een periode van klinische verslechtering. Om dit vroegtijdig te herkennen is het van belang een Spoed Interventie Systeem in te voeren.

Onderdeel hiervan moet zijn het gebruik maken van alarmsignalen en -systemen. Met periodieke metingen van bepaalde vitale parameters (bijv. Ademhalingsfrequentie, hartritmeverandering, bewustzijnsverandering) en hierbij vooraf bepaalde scoringssystemen, kan het tijdig signaleren van vitaal bedreigde patiënten gereguleerd worden.

Wanneer dergelijke patiënten herkend worden, moeten ze ook de juiste behandeling krijgen. Hiervoor is het wenselijk een Spoed Interventie Team (SIT) in te zetten om te voorkomen dat patiënten verder verslechteren en naar de IC moeten worden overgeplaatst. Dit team moet competent zijn in de behandeling van vitaal bedreigde patiënten en direct inzetbaar op elke afdeling. Een goede samenwerking tussen de verantwoordelijke hoofdbehandelaar en het SIT is hierbij uiteraard zwaarwegend en moet als doel hebben de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Hierbij helpen ook het registreren, analyseren en evalueren van de data en gebeurtenissen rondom elke SIT-oproep.


2023: Richtlijnendatabase - Het spoed interventie team (SIT) bij vitaal bedreigde patiënt

2023: VMS zorg - Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

2023: Richtlijnendatabase - Startpagina - Vitaal bedreigde patiënt

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het zorgpersoneel registreert alle soorten opnames en deelopnames in het ziekenhuis informatie systeem.
  2. ValueCare bekijkt wanneer een normale verpleegdag is opgevolgd door een IC dag, of in de opname module een deelopname wordt opgevolgd door een deelopname van het type IC, binnen 1 dag. Dit geldt ook voor opnames waarbij een IC zorgactiviteit aan de opname is gekoppeld.
  3. Wanneer een patiënt van IC naar non-IC, en weer naar IC gaat (binnen 1 dag), en er op die dag een operatieve verrichting is uitgevoerd, registreert ValueCare dit niet als een IC-overplaatsing.
Sturing

Sturing op IC-overplaatsingen tijdens opname kan de zorgkwaliteit verbeteren en kosten besparen. Zorgprofessionals kunnen overplaatsing voorkomen door o.a. te screenen op hoog-risico patiënten, monitoren van bepaalde risicofactoren en het op tijd inzetten van het SIT (Spoed Interventie Team) op de afdeling zelf.

Het effect van sturing hangt af van ziekenhuisspecifieke situaties. Deze stuurindicator geeft houvast bij het bepalen welke interventies potentieel effect hebben, en bij het meten van deze effecten achteraf.

De volgende kwaliteitsindicator kan helpen bij het bewaken van de beleidsuitvoering rondom overplaatsing naar IC tijdens opname:

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Overplaatsing naar IC” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle opnames en deelopnames (lopend en ontslagen) en alle uitgevoerde zorgactiviteiten (CTG 190218)

Blauwepijl.png

2) Opnames waarbij binnen 1 dag opnametype of zorgactiviteit ‘IC’ voorkomt (ZPK 19)

Blauwepijl.png

3) IC opnames die veranderen naar andere opname en weer terug gaan naar de IC zijn uitgesloten, als op dezelfde dag een operatieve verrichting is geregistreerd


Logica: 1 en 2 en 3

Valuecare logo 2024.png