Overloopregistratie - Zorgactiviteit gaat niet mee in de afleiding op basis van combinatie startdatum subtraject en zorgactiviteitcode (N4885)

Uit normenkaderzorg.nl
Versie door Fengbers (overleg | bijdragen) op 15 nov 2023 om 14:36 (→‎Programmeerbare norm)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N4885
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Einde Behandeling - Afleiden zorgproduct
Samenvatting

Deze norm signaleert acties er bij subtrajecten met een begindatum in het oude jaar nieuwe zorgactiviteiten geregistreerd worden en wanneer er bij subtrajecten met een begindatum in het nieuwe jaar oude zorgactiviteiten geregistreerd worden. Dit duidt erop dat er een andere zorgactiviteitcode geregistreerd kan worden, dit kan mogelijk invloed hebben op de afleiding van het subtraject.

Regelgeving / beleid
2019
Zorgactiviteiten die (binnen) 120 dagen na de ingangsdatum van deze regeling worden beëindigd, mogen enkel geregistreerd worden in overlopende subtrajecten (subtrajecten gestart in jaar t-1 en doorlopend in jaar t).

2019: NR/REG-1907a art. 23 lid 5


Om overloopproblematiek te voorkomen worden zorgactiviteiten die niet vertaald kunnen worden naar nieuwe zorgactiviteiten niet per 1 januari van jaar t beëindigd, maar 120 dagen ná ingang van hun opvolgers. In deze periode bestaat overlap tussen de geldigheid van oude en nieuwe zorgactiviteiten. De openingsdatum van de subtrajecten is bepalend voor de zorgactiviteit die geregistreerd wordt. De oude zorgactiviteiten worden tijdens deze periode in trajecten met een openingsdatum in het oude jaar geregistreerd. De nieuwe zorgactiviteiten worden gebruikt voor trajecten die in het nieuwe jaar zijn geopend.

2019: NR/REG-1907a Toelichting art. 23 lid 5


Doorgevoerde wijziging(en)
Er komt een overgangstermijn voor zorgactiviteiten die beëindigd worden en niet te vertalen zijn in nieuwe zorgactiviteiten. De beëindigde zorgactiviteiten worden niet meer beëindigd per 31 december, maar kunnen nog tot 30 april van het nieuwe jaar geregistreerd worden. In deze beperkte periode blijft de zorgaanbieder gebruik maken van deze zorgactiviteiten voor subtrajecten die over de jaargrens lopen. Hierdoor blijven ze ook meetellen in de bepaling van een dbc-zorgproduct.

Wanneer zorgactiviteiten een verlengde einddatum krijgen, is er een beperkte periode waarin zowel de oude zorgactiviteiten als hun opvolgers geldig zijn voor dezelfde zorg. Afhankelijk van de openingsdatum van een subtraject (in het oude of nieuwe jaar) moet de zorgaanbieder de oude zorgactiviteit of de opvolger registreren.
De volgende wijzigingen zijn nodig om deze registratiewijze mogelijk te maken:

 • Hulptabel overloopregistratie
  Zorgactiviteiten met een verlengde einddatum (vier maanden na ingang van de nieuwe release), worden opgenomen in een aparte tabel: de Hulptabel overloopregistratie. Deze tabel bevat zorgactiviteiten met een verlengde einddatum in combinatie met hun opvolgers. De tabel is er om te achterhalen of de juiste zorgactiviteit in het juiste subtraject is geregistreerd (met de openingsdatum in het oude of nieuwe jaar) waarna correctie mogelijk is. U kunt hiervoor ook kijken naar een geautomatiseerde oplossing. Vertalingen die automatisch mogelijk zijn in de grouper (door de Vertaaltabel), staan niet in deze tabel.

2019: Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426 Art. 2.2

Beëindigen zorgactiviteitcodes:

 • Inbrengen centrale veneuze katheter of een navelkatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting (033698)
 • Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie (039682)

Nieuwe zorgactiviteitcode:

 • Inbrengen navelkatheter bij een pasgeborene voor voeding of drukmeting (033704)
  Zorgaanbieders kunnen alle gevallen waarbij een centraal veneuze lijn/katheter wordt ingebracht, registreren met zorgactiviteit 039603, ongeacht de toepassing (voeding, sedatie, drukmeting of anderszins), de doelgroep (neonaat of volwassen) of setting (peri-OK of verpleegafdeling). Voor de specifieke toepassing van een navelkatheter (voorheen onderdeel van za 033698), wordt een nieuwe zorgactiviteit geïntroduceerd. Deze nieuwe zorgactiviteit wordt, net als zijn voorganger za 033698 ingedeeld in zorgprofielklasse 6. Ook wordt de nieuwe zorgactiviteit op de nota vermeld. De eigenschappen van de bestaande zorgactiviteit 039603 veranderen niet

Overloopsituatie
De reguliere oplossingsrichting om in de vertaaltabel naar een inhoudelijk meest passende zorgactiviteit te vertalen is voor dit wijzigingsverzoek verkend. Dit blijkt niet mogelijk. De zorgactiviteiten 033698 en 039682 worden daarom niet per 31-12-2018 beëindigd, maar per 30-04-2019. Dit om declaratieproblemen tegen te gaan.

2019: Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426 Art. 3.3.1

2020
Zorgactiviteiten die (binnen) 120 dagen na de ingangsdatum van deze regeling worden beëindigd, mogen enkel geregistreerd worden in overlopende subtrajecten (subtrajecten gestart in jaar t-1 en doorlopend in jaar t).

2020: NR/REG-2001a art. 23 lid 6


Om overloopproblematiek te voorkomen worden zorgactiviteiten die niet vertaald kunnen worden naar nieuwe zorgactiviteiten niet per 1 januari van jaar t beëindigd, maar 120 dagen ná ingang van hun opvolgers. In deze periode bestaat overlap tussen de geldigheid van oude en nieuwe zorgactiviteiten. De openingsdatum van de subtrajecten is bepalend voor de zorgactiviteit die geregistreerd wordt. De oude zorgactiviteiten worden tijdens deze periode in trajecten met een openingsdatum in het oude jaar geregistreerd. De nieuwe zorgactiviteiten worden gebruikt voor trajecten die in het nieuwe jaar zijn geopend.

2020: NR/REG-2001a Toelichting art. 23 lid 6


Overloopsituaties kunnen ontstaan bij introductie van nieuwe zorgactiviteiten of wanneer zorgactiviteiten wijzigen. Wanneer een subtraject over de jaargrens loopt en er in het nieuwe jaar nieuwe zorgactiviteiten worden geregistreerd, dan tellen deze niet mee bij de bepaling van het zorgproduct. Hierdoor komt het voor dat dit soort subtrajecten naar een te laag zorgproduct afleiden of zelfs uitvallen.
Om toch een juist zorgproduct te krijgen, worden nieuwe of gewijzigde zorgactiviteiten waar mogelijk vertaald naar een vergelijkbare voorganger. De vertaaltabel zorgactiviteiten in de grouper biedt hiervoor een gedeeltelijke oplossing. In bepaalde gevallen kunnen nieuwe zorgactiviteiten namelijk niet eenduidig worden terugvertaald.
Als een vertaling niet mogelijk is, worden de zorgactiviteiten met ingang van 1 januari 2019 opgenomen in de Hulptabel Overloopregistratie. Naast deze hulptabel, worden te beëindigen zorgactiviteiten voortaan niet met ingang van een nieuwe release beëindigd, maar vier maanden later: dus per 30 april van het volgende jaar. Zo krijg je een periode waarin zowel voorgangers als opvolgers geldig zijn.
Afhankelijk van de begindatum van het subtraject mogen slechts óf voorgangers óf opvolgers geregistreerd worden. In subtrajecten met een begindatum in het oude jaar mogen alleen de oude verlengde zorgactiviteiten geregistreerd worden, in subtrajecten met een begindatum in het nieuwe jaar alleen de nieuwe zorgactiviteiten. Op basis van de Hulptabel Overloopregistratie kan handmatig of geautomatiseerd een keuze gemaakt worden in de registratie van de juiste zorgactiviteit(en).

2020: Handleiding dbc-systematiek RZ20b v2020101 Hoofdstuk 3.6


De zorgactiviteiten Eenzijdige pulsgenerator van DBS-neurostimulator (190490) en Tweezijdige pulsgenerator van DBS-neurostimulator (190491) zijn beëindigd. Inmiddels zijn bijna alle neurostimulatoren voor DBS zowel enkel- als dubbelzijdig te gebruiken. Dit onderscheid in de zorgactiviteiten is hierdoor niet meer relevant. In plaats daarvan is een onderscheid tussen oplaadbare en niet-oplaadbare neurostimulatoren vanwege het kostenverschil wel relevant. Daarom zijn zorgactiviteiten 190490 en 190491 vervangen door twee nieuwe zorgactiviteiten:

 • Implanteerbare oplaadbare pulsgenerator van DBS neurostimulator (190495)
 • Implanteerbare niet-oplaadbare pulsgenerator van DBS neurostimulator (190496)

2020: Wijzigingen dbc-release RZ20a v20190425 Art. 2.3.3

2021
Zorgactiviteiten die (binnen) 120 dagen na de ingangsdatum van deze regeling worden beëindigd, mogen enkel geregistreerd worden in overlopende subtrajecten (subtrajecten gestart in jaar t-1 en doorlopend in jaar t).

2021: NR/REG-2103a art. 23 lid 7

Om overloopproblematiek te voorkomen worden zorgactiviteiten die niet vertaald kunnen worden naar nieuwe zorgactiviteiten niet per 1 januari van jaar t beëindigd, maar 120 dagen ná ingang van hun opvolgers. In deze periode bestaat overlap tussen de geldigheid van oude en nieuwe zorgactiviteiten. De openingsdatum van de subtrajecten is bepalend voor de zorgactiviteit die geregistreerd wordt. De oude zorgactiviteiten worden tijdens deze periode in trajecten met een openingsdatum in het oude jaar geregistreerd. De nieuwe zorgactiviteiten worden gebruikt voor trajecten die in het nieuwe jaar zijn geopend.

2021: NR/REG-2103a Toelichting art. 23 lid 6


Per 2021 zijn zorgactiviteiten Belconsult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek (190164) en Schriftelijke consultatie ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek (190167) geïntroduceerd. Hierdoor kan een eerste consult ook geregistreerd worden wanneer dit telefonisch of schriftelijk plaatsvindt. Aanvullend is zorgactiviteit Screen to screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161) beëindigd en vervangen door onderstaande zorgactiviteiten:

 • Screen-to-screen consult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek (190165)
 • Screen-to-screen consult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190166)

De zorgactiviteiten 190164, 190165 en 190167 hebben binnen de productstructuur dezelfde rol gekregen als zorgactiviteit Eerste polikliniekbezoek (190060).
Zorgactiviteit 190166 heeft binnen de productstructuur dezelfde rol gekregen als zorgactiviteit Herhaal-polikliniekbezoek (190013).
Door het splitsen van zorgactiviteit 190161 is binnen de productstructuur onderscheid gemaakt tussen een eerste- en herhaal-screen-to-screen consult.
Dit bleek noodzakelijk, omdat binnen een aantal zorgproductgroepen eerste consulten (in combinatie met reguliere zorg (zorgtype 11) een rol spelen in de afleiding.

2021: Verantwoording wijzigingen DBC release RZ21b V20200917 Art. 2.1.4

Omdat niet langer sprake is van een VT-traject zijn onderstaande, voor de ONS-studie specifieke zorgactiviteiten per 30 april 2021 beëindigd:

 • Subcutaan plaatsen pulsgenerator, i.h.k.v. ONS-studie (032711)
 • Revisie pulsgenerator i.h.k.v. ONS-studie (032712)
 • Verwijderen subcutaan geplaatste pulsgenerator i.h.k.v. ONS-studie (032713)

Om de afleiding van subtrajecten die in 2020 zijn gestart (oude situatie) goed te laten verlopen, hebben deze zorgactiviteiten een verlengde einddatum gekregen. Voor het plaatsen, het reviseren en het verwijderen van de (subcutane) pulsgenerator worden in subtrajecten -geopend vanaf 1 januari 2021 -onderstaande zorgactiviteiten geregistreerd:

 • Subcutaan plaatsen pulsgenerator (neuromodulator, pacemaker) excl. t.b.v. DBS en epidurale stimulatie (zie 030117, 030197 en 039432). (I.h.k.v. SNM-studie zie 032703) (038840)
 • Revisie pulsgenerator (neuromodulator, pacemaker). (I.h.k.v. SNM-studie zie 032706) (038841)
 • Verwijderen subcutaan geplaatste pulsgenerator (neuromodulator, pacemaker), excl. pulsgenerator DBS of epidurale neurostimulator (zie 039429, 039434). (I.h.k.v. SNMstudie zie 032705) (038842)

2021: Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ21b v20200917 Art 2.2.3

2022
Zorgactiviteiten die (binnen) 120 dagen na de ingangsdatum van deze regeling worden beëindigd, mogen enkel geregistreerd worden in overlopende subtrajecten (subtrajecten gestart in jaar t-1 en doorlopend in jaar t).

2022: NR/REG-2207a art. 23 lid 8

Om overloopproblematiek te voorkomen worden zorgactiviteiten die niet vertaald kunnen worden naar nieuwe zorgactiviteiten niet per 1 januari van jaar t beëindigd, maar 120 dagen ná ingang van hun opvolgers. In deze periode bestaat overlap tussen de geldigheid van oude en nieuwe zorgactiviteiten. De openingsdatum van de subtrajecten is bepalend voor de zorgactiviteit die geregistreerd wordt. De oude zorgactiviteiten worden tijdens deze periode in trajecten met een openingsdatum in het oude jaar geregistreerd. De nieuwe zorgactiviteiten worden gebruikt voor trajecten die in het nieuwe jaar zijn geopend.

2022: NR/REG-2207a Toelichting art. 23 lid 8


Omdat per 2022 een dbc-zorgproduct is geïntroduceerd voor de aferese (979003103), is het ozp Aferese ten behoeve van immuun effectorcel therapie (bijv. CAR-T) inclusief planning, voorbereiding en cryopreservatie (191011) beëindigd. Het ozp kent een verlengde einddatum (30 april 2022) om overloopproblematiek te voorkomen bij subtrajecten die gestart zijn in 2021, maar waarbij de aferese in 2022 plaatsvindt. Het is uiteraard niet toegestaan om zowel het ozp als een dbc-zorgproduct voor aferese te declareren.

2022: Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ22a v20210429 art. 2.3.6


Vanaf 1 januari 2022 wordt immuun effectorcel therapie bekostigd via reguliere prestaties (dbc-zorgproducten). Vanaf 2022 zijn de add-on facultatieve prestaties uit de tariefbeschikking TB/REG -21654-01 daarom ook niet meer nodig, met uitzondering voor subtrajecten die in 2021 zijn geopend. Deze add-ons kunnen tot en met 30 april 2022 daarom nog wel gebruikt worden voor subtrajecten die in 2021 zijn geopend.

2022: Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ22a v20210429 art. 2.4.2

2023
Zorgactiviteiten die (binnen) 120 dagen na de ingangsdatum van deze regeling worden beëindigd, mogen alleen geregistreerd worden in overlopende subtrajecten (subtrajecten gestart in jaar t-1 en doorlopend in jaar t).

2023: NR/REG-2306a art. 23 lid 8

Om overloopproblematiek te voorkomen worden zorgactiviteiten die niet vertaald kunnen worden naar nieuwe zorgactiviteiten niet per 1 januari van jaar t beëindigd, maar 120 dagen ná ingang van hun opvolgers. In deze periode bestaat overlap tussen de geldigheid van oude en nieuwe zorgactiviteiten. De openingsdatum van de subtrajecten is bepalend voor de zorgactiviteit die geregistreerd wordt. De oude zorgactiviteiten worden tijdens deze periode in trajecten met een openingsdatum in het oude jaar geregistreerd. De nieuwe zorgactiviteiten worden gebruikt voor trajecten die in het nieuwe jaar zijn geopend.

2023: NR/REG-2306a toelichting art. 23

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Deze norm is ingericht als een verbandscontrole: er kan een combinatie van oude en nieuwe zorgactiviteiten gedefinieerd worden, samen met een overloopdatum. 
 2. Voor 2021 zijn er verbanden toegevoegd die gericht zijn op de oude (verlopen) en nieuwe codes voor e-consulten. Bij deze zorgactiviteiten speelt hetzelfde probleem als bij de reguliere overloopregistratie zorgactiviteiten. Wanneer er een code geregistreerd wordt in een DBC met een ander schadelastjaar dan de einddatum of begindatum van de nieuwe zorgactiviteit, deze niet meegenomen wordt in de afleiding of zelfs tot uitval leidt in sommige gevallen.Er kan daarom gekozen worden om een van de voorgestelde codes te registreren die wel geldig is in het betreffende schadelastjaar, per situatie verschilt welke zorgactiviteitcode het meest passend is.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Overloopregistratie - Zorgactiviteit gaat niet mee in de afleiding op basis van combinatie startdatum subtraject en zorgactiviteitcode (N4885)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten met een zorgactiviteitcode behorende bij overloopregistratie (o.b.v. verbandscombinaties)

2023/2024

Oude zorgactiviteit: 039117 - Nieuwe zorgactiviteiten: 191019

Oude zorgactiviteit: 191010 - Nieuwe zorgactiviteiten: 191020

Oude zorgactiviteit: 192057 - Nieuwe zorgactiviteiten: 191021

2022/2023

Geen overloopregistratie

2021/2022

Oude zorgactiviteit: 191011 - Nieuwe zorgactiviteiten: 191012 en 191013

Oude zorgactiviteit: 198700 - Nieuwe zorgactiviteit : 191014

Oude zorgactiviteit: 198701 - Nieuwe zorgactiviteit : 191015

2020/2021

Oude zorgactiviteit: 190161 - Nieuwe zorgactiviteiten: 190165 en 190166

Oude zorgactiviteiten: 190060, 190163 of 190162 - Nieuwe zorgactiviteiten : 190167 of 190164
Oude zorgactiviteit: 032711 - Nieuwe zorgactiviteiten: 030117 en 030197 en 039432 en 038840
Oude zorgactiviteit: 032712 - Nieuwe zorgactiviteiten: 038841
Oude zorgactiviteit: 032713 - Nieuwe zorgactiviteiten: 039429 en 039434 en 038842
2019/2020:
Oude zorgactiviteiten: 190490 en 190491 - Nieuwe zorgactiviteiten: 190495 en 190496
2018/2019:
Oude zorgactiviteit: 033698 - Nieuwe zorgactiviteit: 033704
Oude zorgactiviteiten: 039682 en 033698 - Te registreren zorgactiviteit: 039603

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject

Blauwepijl.png

3) Zorgactiviteit is geregistreerd binnen de overloopperiode

Blauwepijl.png

4) 'Oude' zorgactiviteitcode geregistreerd in een subtraject gestart in het 'nieuwe' jaar

OF

'Nieuwe' zorgactiviteitcode geregistreerd in een subtraject gestart in het 'oude' jaar


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Indien de oude zorgactiviteitcode is geregistreerd in een subtraject gestart in het nieuwe jaar:
Oude zorgactiviteitcode verwijderen en de nieuwe zorgactiviteitcode registreren.

Indien de nieuwe zorgactiviteitcode is geregistreerd in een subtraject gestart in het oude jaar:
Nieuwe zorgactiviteitcode verwijderen en de oude zorgactiviteitcode registreren.

Berekening financiële impact

Indien de oude zorgactiviteitcode is geregistreerd in een subtraject gestart in het nieuwe jaar:
Verschil in waarde van het subtraject wanneer de oude zorgactiviteitcode vervangen is door de nieuwe zorgactiviteitcode.

Indien de nieuwe zorgactiviteitcode is geregistreerd in een subtraject gestart in het oude jaar:
Verschil in waarde van het subtraject wanneer de nieuwe zorgactiviteitcode vervangen is door de oude zorgactiviteitcode.

ValueCarelogo2022.png