Ordertarief laboratoriumonderzoek parallel aan INR bepaling (N0648)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0648
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 6.14
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 6.15
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.53 Parallelliteit ordertarief/INR bepaling
  2. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.53 Parallelliteit ordertarief/INR bepaling

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Parallelliteit
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Parallelliteit
Samenvatting

Ordertarief laboratoriumonderzoek mag niet parallel gedeclareerd worden aan INR bepaling.

Regelgeving / beleid

Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken (079991) Tarief ter dekking van afname-, registratie- en declaratiekosten van patiëntmateriaal (bloed, urine, et cetera) op één tijdstip of indien om medisch redenen noodzakelijk op verschillende tijdstippen. Onder afname wordt ook steeds aanname (urine, feces, et cetera met uitzondering van bloed) verstaan. Bij uitbesteding aan een andere interne of externe uitvoerder mag deze prestatie maar één keer in rekening worden gebracht.

Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname (079989) Tarief ter dekking van registratie- en declaratiekosten bij bloedonderzoek. Bij uitbesteding aan een andere interne of externe uitvoerder mag deze prestatie maar één keer in rekening worden gebracht.

Het is niet toegestaan het ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken (079991 en 079989) bij een INR bepaling (079995) in rekening te brengen.

2015: BR/CU-2136 art 14.2.2

2014: BR/CU-2134 art 15.2.1

2013: BR/CU-2104 art 14.2.1

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A.99.53

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Ordertarief laboratoriumonderzoek parallel aan INR bepaling (N0648)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Zorgactiviteit “Ordertarief laboratoriumonderzoek” (079991 of 079989)

Blauwepijl.png
2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar
Blauwepijl.png

3Op dezelfde kalenderdag is een zorgactiviteit INR bepaling (079995) geregistreerd


Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on


ValueCareLogo2.png