Opschalen binnen gGGZ (N1544)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1544

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2014: 9
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: A-4

Behoort tot Normenkader

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014
 2. GGZ Zelfonderzoek 2015

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2014 (uitklappen/inklappen)

Doelstelling van het controlepunt

Signaleren van opschaling DBC’s door ondoelmatige registratie van minuten. Wanneer opvallend vaak voorin de staffel wordt gedeclareerd, kan dit een signaal zijn van opschaling.

Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid
De doelstelling is primair gericht op doelmatigheid. Gepast gebruik kan ter sprake komen als ingezoomd wordt op individuele casuïstiek.

Relevante wet- en regelgeving

Het betreft een signaleringsnorm voor doematigheid waarbij op casusniveau gepast gebruik beoordeeld kan worden.

Controlemassa

 • Alle DBC's
 • Met uitzondering van DBC's met zorgtype 301 of 302 (crisis)

Onderzoeksmethodiek

Data-analyse op totaal instellingsniveau

Toetsingskader

Als de signaleringsgrenzen worden overschreden, kan dit aanleiding zijn om vervolgvragen te stellen of de geleverde zorg het beste past bij de zorgvraag van de patiënt en daarmee voldoet aan de vereisten van gepast gebruik. Binnen elke productgroep (bijvoorbeeld 1800-2999) is een driedeling gemaakt (begin, midden, eind). Als over alle productgroepen meer dan 25% in de categorie ‘begin’ valt én minder dan 9% in de categorie ‘eind’, dan dient dit verklaard te worden (bijvoorbeeld inrichting van zorgpaden).

Productgroepen

Lijst van de controleren productgroepen in het zelfonderzoek 2014

Definities relevante terminologie

 • Indeling productgroep

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015 

Doelstelling van het controlepunt

Signaleren wanneer opvallend vaak in het begin van de staffel wordt gedeclareerd.

Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik

Relevante wet- en regelgeving

Het betreft een signaleringsnorm waarbij op casusniveau gepast gebruik beoordeeld kan worden.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa

 • Alle DBC's
 • Waarbij het zorgtype níét is 301 of 302 (crisis)

Controlemethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

Als de signaleringsgrenzen op totaalniveau worden overschreden, kan dit aanleiding zijn om vervolgvragen te stellen of de geleverde zorg het beste past bij de gezondheidstoestand van de cliënt en daarmee voldoet aan de vereisten van gepast gebruik.
Als bij dit controlepunt de signaleringsgrens wordt overschreden, dient een algemene zorginhoudelijke toelichting hiervoor gegeven te worden (o.b.v. o.a. specifieke behandelmethoden en behandelprogramma’s die dit patroon bij bepaalde productgroepen kunnen verklaren. Binnen elke productgroep (bijvoorbeeld 1800-2999) is een driedeling gemaakt (begin, midden, eind). Als over alle productgroepen meer dan 25% in de categorie ‘begin’ valt én minder dan 9% in de categorie ‘eind’, dan dient dit verklaard te worden (bijvoorbeeld inrichting van zorgpaden).
De categorie ‘eind’ zal vergeleken worden met de categorie ‘begin’ van de volgende productgroep mits u boven de signaleringsnorm uitkomt.

Definities relevante terminologie

 • Zie rapportageformat voor de driedeling van de productgroepen.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Opschalen binnen gGGZ (N1544)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype DBC ongelijk aan zorgtypes:

301: Crisisinterventie zonder opname

 302: Crisisinterventie met opname

Blauwepijl.png

3) Uitsplitsing DBC’s in bakjes volgens de kenmerken: 
Productgroep en plaatsing van de DBC binnen de tijdstaffel van de
productgroep (begin/midden/einde)

Blauwepijl.png
4) Berekenen percentage DBC's per plaatsingscategorie
Signaleringsgrens ligt op in totaal >25% in de eerste bak EN <9% in de laatste bak

 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Financiële afwikkeling resultaten

2014:

 • Er vindt geen micro-correctie plaats.
 • De financiële consequenties volgend uit het onderzoek kunnen vooraf niet bepaald worden, maar kunnen achteraf op casusniveau worden afgestemd.

2015:

 • De financiële consequenties volgend uit het zelfonderzoek kunnen vooraf niet bepaald worden, maar kunnen achteraf op casusniveau worden afgestemd.
 • Financiële consequenties worden op macroniveau gecorrigeerd.

ValueCareLogo2.png