Op dezelfde kalenderdag is meer dan één IC behandeldag (N0133-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0133-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 5.9

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan om meerdere IC-behandeldagen per kalenderdag te registreren.

Regelgeving / beleid

Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de Intensive Care (hierna: IC)) geopend bij opname op de IC afdeling en voor IC intercollegiaal consult buiten de IC. - Tijdens de IC-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. - Een add-on IC mag per kalenderdag worden gedeclareerd. - Parallelle IC zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Add-ons Intensive Care (IC): E. Een add-on IC kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on IC met zorgtype 52. F. Add-ons IC worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd. G. Welke IC-dag (type 1 of 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen IC-dag type 1 in rekening worden gebracht. H. Voor de add-ons IC gelden specifieke omschrijvingen en /of registratievoorwaarden:

IC-dag type 1 of 2 (190157 en 190158): Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in IC-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het postoperatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de IC of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere postoperatieve bewaking en geen ic-dag.

2018: NR/REG-1816, Artikel 11.1, 11.6, 11.7, 26.2a-d, 34a.3

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Aan deze norm zijn de volgende ZA codes toegevoegd vanaf 2018: de nieuwe IC dagen ZA 190157 en 190158.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Op dezelfde kalenderdag is meer dan één IC behandeldag (N0133-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) IC-behandeldagen

2018: 190157 en 190158

2017: 190153, 190154 en 190155

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingjaar

Blauwepijl.png


3) Op dezelfde kalenderdag is er ook een andere IC-behandeldag of PICU geregistreerd

2018: 190151, 190157 en 190158

2017: 190151, 190153, 190154 en 190155

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De add-on wordt verwijderd, zie Berekening financiële impact - Waarde add-on.

ValueCareLogo2.png