Op dezelfde kalenderdag is meer dan één IC behandeldag (N0133-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0133-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 5.9

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - IC's
Samenvatting

Het is niet toegestaan om meerdere IC-behandeldagen per kalenderdag te registreren.

Regelgeving / beleid

Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de Intensive Care (hierna: IC)) geopend bij opname op de IC afdeling en voor IC intercollegiaal consult buiten de IC.

  • Tijdens de IC-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd.
  • Een add-on IC mag per kalenderdag worden gedeclareerd.
  • Parallelle IC zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Add-ons Intensive Care (IC)

  • Een add-on IC kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on IC met zorgtype 52.
  • Add-ons IC worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
  • Welke IC-behandeldag (licht, middel of zwaar) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen IC-behandeldag licht in rekening worden gebracht.
  • Voor de add-ons IC gelden specifieke omschrijvingen en /of registratievoorwaarden:

IC-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155):

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een IC-patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar. Niet als behandeldag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder IC-indicatie op de IC, in plaats van op de verkoeverafdeling , voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen IC-behandeldag.

2017: NR/REG-1732, Artikel 11.1 & 11.6 & 11.7 & 26.2a-d & 34a.3

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Op dezelfde kalenderdag is meer dan één IC behandeldag (N0133-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) IC-behandeldagen (190153, 190154 en 190155) 

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is er ook een andere IC-behandeldag of PICU geregistreerd (190151, 190153, 190154 en 190155)

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De add-on wordt verwijderd, zie Berekening financiële impact - Waarde add-on.

ValueCareLogo2.png