Onterecht vastleggen van screening (intake) orthoptie voorafgegaan aan een subtraject (N0195)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0195
Behoort tot Normenkader

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Complexe zorgactiviteiten (R06416)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Complexe Zorgactiviteiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Complexe Zorgactiviteiten
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Complexe Zorgactiviteiten
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Complexe Zorgactiviteiten
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Complexe Zorgactiviteiten
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Complexe Zorgactiviteiten
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Complexe Zorgactiviteiten
 8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Complexe Zorgactiviteiten
Samenvatting

Screening (intake) orthoptie (192855) mag niet worden vastgelegd als de patiënt al in behandeling is bij het specialisme oogheelkunde.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Screening (intake) is een eerste consult van een orthoptist met een patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de intake inventariseert de zorgaanbieder de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder orthoptisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert of adviseert de patiënt.

De tarieven voor screening (intake) orthoptie (192855) kunnen alleen als overig zorg product gedeclareerd worden wanneer ze niet in het kader van een DBC –zorgproduct plaatsvinden

2015: BR/CU-2136 art 15.1.8

2014: BR/CU-2134  art 12.39 en 16.1.7

2013: wordt niet vermeld in beleidsregel (BR/CU-2104 of NR/CU-228)

2017
Orthoptie (039813, 039814, 192855 en 192856)
 • De tarieven voor screening (intake) orthoptie (192855), eerste orthoptisch onderzoek (039813), standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) en uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek (192856) kunnen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbc-zorgproduct is geopend. De screening, het onderzoek of de behandeling moet worden uitgevoerd door een orthoptist die de patiënten ziet op een orthoptisch spreekuur.
 • Screening (intake) orthoptie (192855)
  Screening (intake) is een eerste consult van een orthoptist met een patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de intake inventariseert de zorgaanbieder de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder orthoptisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert of adviseert de patiënt.

2017: NR/REG-1732 art. 28 lid 2h

2018
Orthoptie (039813, 039814, 192855 en 192856)
 • De tarieven voor screening (intake) orthoptie (192855), eerste orthoptisch onderzoek (039813), standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) en uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek (192856) kunnen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbczorgproduct is geopend. De screening, het onderzoek of de behandeling moet worden uitgevoerd door een orthoptist die de patiënten ziet op een orthoptisch spreekuur.
 • Screening (intake) orthoptie (192855)
  Screening (intake) is een eerste consult van een orthoptist met een patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de intake inventariseert de zorgaanbieder de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder orthoptisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert of adviseert de patiënt.

2018: NR/REG-1816 art. 28 lid 2h

2019
Orthoptie (039813, 039814, 192855 en 192856)
 • De tarieven voor screening (intake) orthoptie (192855), eerste orthoptisch onderzoek (039813), standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) en uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek (192856) mogen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbczorgproduct is geopend. De screening, het onderzoek of de behandeling wordt uitgevoerd door een orthoptist die de patiënten ziet op een orthoptisch spreekuur.
 • Screening (intake) orthoptie (192855)
  Screening (intake) is een eerste consult van een orthoptist met een patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de intake inventariseert de zorgaanbieder de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder orthoptisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert of adviseert de patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 28 lid 2h

2020
Orthoptie (039813, 039814, 192855 en 192856)
 • De tarieven voor screening (intake) orthoptie (192855), eerste orthoptisch onderzoek (039813), standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) en uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek (192856) mogen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbc-zorgproduct is geopend. De screening, het onderzoek of de behandeling wordt uitgevoerd door een orthoptist die de patiënten ziet op een orthoptisch spreekuur.
 • Screening (intake) orthoptie (192855)
  Screening (intake) is een eerste consult van een orthoptist met een patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de intake inventariseert de zorgaanbieder de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder orthoptisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert of adviseert de patiënt.

2020: NR/REG-2001a art. 28 lid 2h

2021
Orthoptie (039813, 039814, 192855, 192856 en 192858)
 • De screening (intake) orthoptie (192855), het orthoptisch onderzoek (039813 en 192856) of de behandeling (039814) wordt uitgevoerd door een orthoptist die de patiënten ziet op een orthoptisch spreekuur, met uitzondering van een voortgezette standaard orthoptische behandeling op afstand (192858).
 • Eerste orthoptisch onderzoek (039813)
  Tijdens het eerste orthoptische onderzoek vindt een nadere anamnese plaats, wordt de diagnose gesteld, het behandelplan opgesteld en besproken met de patiënt. Verder vindt er verslaggeving plaats richting de verwijzer (indien deze aanwezig is).

2021: NR/REG-2103a art. 28 lid 2h

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Zonder verwijzing van een arts wordt geïnterpreteerd als dat de patiënt in acht weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de zorgactiviteit screening (intake) orthoptie (192855) geen polibezoek heeft gehad bij het specialisme oogheelkunde.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht vastleggen van screening (intake) orthoptie voorafgegaan aan een subtraject (N0195)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Zorgactiviteiten screening (intake) orthoptie (192855)

Blauwepijl.png
2) Uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar en gedeclareerd of te declareren als OZP
Blauwepijl.png
3) Zorgactiviteit screening (intake) orthoptie (192855) wordt voorafgegaan door een polibezoek (190060, 190013)  van het specialisme oogheelkunde in de 8 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de zorgactiviteit
Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on


ValueCareLogo2.png