Onterecht vastleggen van screening (intake) orthoptie binnen subtraject (N0930)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0930 
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Complexe Zorgactiviteiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Complexe Zorgactiviteiten
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Complexe Zorgactiviteiten
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Complexe Zorgactiviteiten
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Complexe Zorgactiviteiten
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Complexe Zorgactiviteiten
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Complexe Zorgactiviteiten
Samenvatting

Screening (intake) orthoptie (192855) mag niet zijn doorverwezen door een arts.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Screening (intake) is een eerste consult van een orthoptist met een patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de intake inventariseert de zorgaanbieder de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder orthoptisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert of adviseert de patiënt.

De tarieven voor screening (intake) orthoptie (192855) kunnen alleen als overig zorg product gedeclareerd worden wanneer ze niet in het kader van een DBC –zorgproduct plaatsvinden

2015: BR/CU-2136 art 15.1.8

2014: BR/CU-2134  art 12.39 en 16.1.7

2013: wordt niet vermeld in beleidsregel (BR/CU-2104 of NR/CU-228)

2017
Orthoptie (039813, 039814, 192855 en 192856)
 • De tarieven voor screening (intake) orthoptie (192855), eerste orthoptisch onderzoek (039813), standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) en uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek (192856) kunnen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbc-zorgproduct is geopend. De screening, het onderzoek of de behandeling moet worden uitgevoerd door een orthoptist die de patiënten ziet op een orthoptisch spreekuur.
 • Screening (intake) orthoptie (192855)
  Screening (intake) is een eerste consult van een orthoptist met een patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de intake inventariseert de zorgaanbieder de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder orthoptisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert of adviseert de patiënt.

2017: NR/REG-1732 art. 28 lid 2h

2018
Orthoptie (039813, 039814, 192855 en 192856)
 • De tarieven voor screening (intake) orthoptie (192855), eerste orthoptisch onderzoek (039813), standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) en uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek (192856) kunnen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbczorgproduct is geopend. De screening, het onderzoek of de behandeling moet worden uitgevoerd door een orthoptist die de patiënten ziet op een orthoptisch spreekuur.
 • Screening (intake) orthoptie (192855)
  Screening (intake) is een eerste consult van een orthoptist met een patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de intake inventariseert de zorgaanbieder de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder orthoptisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert of adviseert de patiënt.

2018: NR/REG-1816 art. 28 lid 2h

2019
Orthoptie (039813, 039814, 192855 en 192856)
 • De tarieven voor screening (intake) orthoptie (192855), eerste orthoptisch onderzoek (039813), standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) en uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek (192856) mogen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbczorgproduct is geopend. De screening, het onderzoek of de behandeling wordt uitgevoerd door een orthoptist die de patiënten ziet op een orthoptisch spreekuur.
 • Screening (intake) orthoptie (192855)
  Screening (intake) is een eerste consult van een orthoptist met een patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de intake inventariseert de zorgaanbieder de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder orthoptisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert of adviseert de patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 28 lid 2h

2020
Orthoptie (039813, 039814, 192855 en 192856)
 • De tarieven voor screening (intake) orthoptie (192855), eerste orthoptisch onderzoek (039813), standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) en uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek (192856) mogen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbc-zorgproduct is geopend. De screening, het onderzoek of de behandeling wordt uitgevoerd door een orthoptist die de patiënten ziet op een orthoptisch spreekuur.
 • Screening (intake) orthoptie (192855)
  Screening (intake) is een eerste consult van een orthoptist met een patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de intake inventariseert de zorgaanbieder de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder orthoptisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert of adviseert de patiënt.

2020: NR/REG-2001a art. 28 lid 2h

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Een Screening (intake) orthoptie (192855) vindt plaats zonder doorverwijzing van een arts en wordt daarmee nooit binnen een zorgproduct gefactureerd, anders wordt de zorgactiviteit namelijk onder verantwoordelijkheid van een arts uitgevoerd.
 2. Een Screening (intake) orthoptie (192855) vindt plaats zonder doorverwijzing van een arts, het verwijstype van de verrichting of het OZP subtraject is altijd gelijk aan “zelfverwijzer”
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht vastleggen van screening (intake) orthoptie binnen subtraject (N0930)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle zorgactiviteiten Screening (intake) orthoptie (192855)

Blauwepijl.png

2) Uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar en gedeclareerd of te declareren als OZP

Blauwepijl.png Blauwepijl.png
3) De Zorgactiviteit  Screening (intake) orthoptie (192855)  valt binnen de looptijd van een subtraject van het specialisme oogheelkunde voor dezelfde patiënt

4) De Screening (intake) orthoptie (192855) is ongelijk aan zelfverwijzer


Logica: 1 en 2 en (3 of 4)
Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting.


ValueCareLogo2.png