Onterecht vastleggen van nazorgstamceltransplantaties (N0270)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0270
Link naar Handreiking MSZ
 1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 6.3
 2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 6.4
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Complexe zorgactiviteiten (R06416)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
 2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.PS.A.99.50.01 Nazorg stamceltransplantaties
 2. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 3. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.PS.A.99.50.01 Nazorg stamceltransplantaties
 4. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 5. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.PS.A.99.50.01 Nazorg stamceltransplantaties
 6. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 7. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.PS.A.99.50.01 Nazorg stamceltransplantaties
 8. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 9. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.PS.A.99.50.01 Nazorg stamceltransplantaties
 10. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 11. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.PS.A.99.50.01 Nazorg stamceltransplantaties
 12. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 13. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.PS.A.99.50 Nazorg stamceltransplantaties
 14. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 15. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.PS.A.99.50 Nazorg stamceltransplantaties
Samenvatting

Onterecht vastleggen van de verrichtingen voor de nazorgstamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098).

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087, 192098) na stamceltransplantatie mag uitsluitend door één zorgaanbieder eenmaal na een transplantatie worden geregistreerd.
2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art 11.5.15 

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie mag uitsluitend door één zorgaanbieder eenmaal na een transplantatie worden geregistreerd op de dag van een herhaal-polikliniekbezoek.
2014: BR/CU-2111 art. 11.16; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art 12.15

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie mag uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal 3 subtrajecten na een transplantatie worden geregistreerd tijdens het eerste face-to-face contact in het kader van de nazorg.
2015: BR/CU-2136 art 11.15

2016
Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098)

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie mag uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal 3 subtrajecten na een transplantatie worden geregistreerd tijdens het eerste face-to-face contact in het kader van de nazorg.

2016: NR/CU-266 art. 24 lid 32

2017
Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098)

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie mag uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal 3 subtrajecten na een transplantatie worden geregistreerd tijdens het eerste face-to-face contact in het kader van de nazorg.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 31

2018
Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098)

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie mag uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal 3 subtrajecten na een transplantatie worden geregistreerd tijdens het eerste face-to-face contact in het kader van de nazorg.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 33

2019
Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098)

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie wordt uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal 3 subtrajecten na een transplantatie geregistreerd tijdens het eerste face-to-face contact in het kader van de nazorg.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 53

2020
Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098)

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie wordt uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal 3 subtrajecten na een transplantatie geregistreerd tijdens een face-to-face contact in het kader van de nazorg.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 54

2021
Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098, 192099)

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087, 192098 en 192099) na stamceltransplantatie wordt uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal drie subtrajecten na een transplantatie geregistreerd tijdens een contact in het kader van de nazorg.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 57

2022
Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098, 192099)

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087, 192098 en 192099) na stamceltransplantatie wordt uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal drie subtrajecten na een transplantatie geregistreerd tijdens een contact in het kader van de nazorg.

2022: NR/REG-2207 art. 24 lid 57

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt:

 1. Er wordt voor 2013 niet gekeken naar herhaal polikliniek bezoeken. Toelichting interpretatie: De regelgeving schrijft per 2014 pas voor dat deze zorgactiviteit tijdens een herhaal polikliniek bezoek uitgevoerd dient te worden. Staat niet vermeld in beleidsregel BR/CU-2104.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht vastleggen van nazorgstamceltransplantaties (N0270)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Zorgactiviteiten met code 192079, 192080, 192087, 192098, 192099

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png Blauwepijl.png

3) Begindatum subtraject t/m 31-12-2019:
Er zijn meer dan 3 zorgactiviteiten per jaar geregistreerd (maximaal 3 subtrajecten)

Begindatum subtraject vanaf 01-01-2020:
Meer dan 3 subtrajecten per zorgtraject

4) De nazorg zorgactiviteit (192079, 192080, 192087, 192098) heeft op dezelfde kalenderdag geen face-to-face contact:
ZPK 1, 2 of 3, of ZA 231901

Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

Voor criterium 3 zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting. Bij criterium 3 blijft één verrichting behouden, de overige(n) worden verwijderd.

Bij criterium 4 is het meest waarschijnlijk dat de nazorg stamceltransplantatie wel heeft plaatsgevonden maar een polibezoek is vergeten te registreren. Daarom wordt een consult toegevoegd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen verrichting.


ValueCareLogo2.png