Onterecht vastleggen van nazorgstamceltransplantaties (N0270)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0270
Link naar Handreiking MSZ
 1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 6.3
 2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 6.4
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
 2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.PS.A.99.50 Nazorg stamceltransplantaties
 2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 3. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.PS.A.99.50 Nazorg stamceltransplantaties

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Complexe Zorgactiviteiten
 2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Complexe Zorgactiviteiten
 3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Complexe Zorgactiviteiten
Samenvatting

Onterecht vastleggen van de verrichtingen voor de nazorgstamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098).

Regelgeving / beleid
Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098)
Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie mag uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal 3 subtrajecten na een transplantatie worden geregistreerd tijdens het eerste face-to-face contact in het kader van de nazorg.
2018: NR/REG-1816 art. 24.33 

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie mag uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal 3 subtrajecten na een transplantatie worden geregistreerd tijdens het eerste face-to-face contact in het kader van de nazorg.
2015: BR/CU-2136 art 11.15


Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie mag uitsluitend door één zorgaanbieder eenmaal na een transplantatie worden geregistreerd op de dag van een herhaal-polikliniekbezoek.

2014: BR/CU-2111 art. 11.16; BR/CU-2121, BR/CU-2130BR/CU-2134 art 12.15


Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087, 192098) na stamceltransplantatie mag uitsluitend door één zorgaanbieder eenmaal na een transplantatie worden geregistreerd.

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102BR/CU-2104 art 11.5.15


Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.PS.A.99.50

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.99

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt:

 1. Er wordt voor 2013 niet gekeken naar herhaal polikliniek bezoeken. Toelichting interpretatie: De regelgeving schrijft per 2014 pas voor dat deze zorgactiviteit tijdens een herhaal polikliniek bezoek uitgevoerd dient te worden. Staat niet vermeld in beleidsregel BR/CU-2104.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht vastleggen van nazorgstamceltransplantaties (N0270)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Zorgactiviteiten met code 192079, 192080, 192087, 192098

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png Blauwepijl.png

3) 2014: Er zijn meerdere zorgactiviteiten (192079, 192080, 192087, 192098) geregistreerd na een stamceltransplantatie  (zorgactiviteit 192086, 192095, 192096, 192097).

2015: Er zijn meer dan 3 zorgactiviteiten per jaar geregistreerd (maximaal 3 subtrajecten)

4) 2014: de nazorg zorgactiviteit (192079, 192080, 192087, 192098) heeft op  dezelfde kalenderdag geen ZPK 1, 2 of 3.

2015: de nazorg zorgactiviteit (192079, 192080, 192087, 192098) heeft op  dezelfde kalenderdag geen eerste face-to-face contact: ZPK 1, 2 of 3.

Logica: 1 en 2 en (3 of 4) 
Berekening financiële impact

Voor criterium 3 zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting. Bij criterium 3 blijft één verrichting behouden, de overige(n) worden verwijderd.

Bij criterium 4 is het meest waarschijnlijk dat de nazorg stamceltransplantatie wel heeft plaatsgevonden maar een polibezoek is vergeten te registreren. Daarom wordt een consult toegevoegd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen verrichting.


ValueCareLogo2.png