Onterecht vastleggen van nazorg orgaantransplantaties (N0947)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N0947
Link naar Handreiking MSZ
 1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 6.2
 2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 6.3
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2022 - Complexe Zorgactiviteiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Complexe Zorgactiviteiten
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Complexe Zorgactiviteiten

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
 2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 4. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.PS.A.99.49.01 Nazorg na orgaantransplantatie
 5. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 6. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.PS.A.99.49.01 Nazorg na orgaantransplantatie
 7. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 8. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.PS.A.99.49.01 Nazorg na orgaantransplantatie
 9. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 10. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.PS.A.99.49.01 Nazorg na orgaantransplantatie
 11. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.PS.A.99.49 Nazorg na orgaantransplantatie
 12. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
Samenvatting

Onterecht vastleggen van de verrichtingen voor de nazorg orgaantransplantaties (jaar 2013: 039385 t/m 039397, 192042, 192103; jaar 2014: 039385 t/m 039397 en 192042).

Regelgeving / beleid
2016
Een zorgactiviteit voor nazorg na orgaantransplantaties (039385 t/m 039397 en 192042) mag per instelling door één hoofdbehandelaar eenmaal per 120 dagen per transplantatie worden geregistreerd tijdens het eerste face-to-face contact in het kader van de nazorg.

2016: BR/CU-2136 art. 11.14

2017
Nazorg orgaantransplantaties (039385 t/m 039397 en 192042)

Een zorgactiviteit voor nazorg na orgaantransplantaties (039385 t/m 039397 en 192042) mag per instelling door één hoofdbehandelaar eenmaal per 120 dagen per transplantatie worden geregistreerd tijdens het eerste face-to-face contact in het kader van de nazorg.

2017: BR/CU-2136 art. 11 lid 14


Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger (039350)

Deze zorgactiviteit mag worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar binnen één instelling maximaal eenmaal per 120 dagen per transplantatie. Deze activiteit mag niet gelijktijdig worden geregistreerd in een transplantatiecentrum waar gedurende het eerste jaar nazorg na de transplantatie wordt geleverd.

Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger (039351)

Deze zorgactiviteit mag in het 1e jaar van de nazorg na de transplantatie maximaal eenmaal per 120 dagen binnen maximaal 3 subtrajecten per transplantatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum.

Nazorg regulier orgaantransplantatie donor (039352)

Deze zorgactiviteit mag maximaal eenmaal per 120 dagen per transplantatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één instelling.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 23, 24 en 28

2018
Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039351)

Deze zorgactiviteit mag in het 1e jaar van de nazorg na de transplantatie maximaal eenmaal per subtraject (van maximaal 120 dagen) binnen maximaal 3 subtrajecten per transplantatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum.

Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039350)

Deze zorgactiviteit mag worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar binnen één instelling maximaal eenmaal per subtraject (van maximaal 120 dagen) per transplantatie. Deze activiteit mag niet geregistreerd worden als er gelijktijdig nazorg wordt geleverd in het transplantatiecentrum (zorgactiviteit 039351).

Nazorg regulier orgaantransplantatie donor (039352)

Deze zorgactiviteit mag maximaal eenmaal per 120 dagen per transplantatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één instelling.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 25, 26 en 30

2019
Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039351)

Deze zorgactiviteit wordt in het eerste jaar van de nazorg na de transplantatie maximaal eenmaal per subtraject (van maximaal 120 dagen) binnen maximaal 3 subtrajecten per transplantatie vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum.

Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039350)

Deze zorgactiviteit wordt vastgelegd door één hoofdbehandelaar binnen één instelling maximaal eenmaal per subtraject (van maximaal 120 dagen) per transplantatie. Deze activiteit wordt niet geregistreerd als er gelijktijdig nazorg wordt geleverd in het transplantatiecentrum (zorgactiviteit 039351).

Nazorg regulier orgaantransplantatie donor (039352)

Deze zorgactiviteit wordt maximaal eenmaal per 120 dagen per transplantatie vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één instelling.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 45, 46 en 50

2020
Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039351)

Deze zorgactiviteit wordt in het eerste jaar van de nazorg na de transplantatie binnen maximaal drie subtrajecten per transplantatie vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum.

Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039350)

Deze zorgactiviteit wordt vastgelegd door één hoofdbehandelaar binnen één instelling. Deze activiteit wordt niet geregistreerd als er gelijktijdig nazorg wordt geleverd in het transplantatiecentrum (zorgactiviteit 039351).

Nazorg regulier orgaantransplantatie donor (039352)

Deze zorgactiviteit wordt vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één instelling.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 46, 47 en 51

2021
Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039351)

Deze zorgactiviteit wordt in het eerste jaar van de nazorg na de transplantatie binnen maximaal drie subtrajecten per transplantatie vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum.

Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039350)

Deze zorgactiviteit wordt vastgelegd door één hoofdbehandelaar binnen één instelling. Deze activiteit wordt niet geregistreerd als er gelijktijdig nazorg wordt geleverd in het transplantatiecentrum (zorgactiviteit 039351).

Nazorg regulier orgaantransplantatie donor (039352)

Deze zorgactiviteit wordt vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één instelling.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 46, 47 en 51

2022
Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039351)

Deze zorgactiviteit wordt in het eerste jaar van de nazorg na de transplantatie binnen maximaal drie subtrajecten per transplantatie vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum.

Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (039350)
Deze zorgactiviteit wordt vastgelegd door één hoofdbehandelaar binnen één instelling. Deze activiteit wordt niet geregistreerd als er gelijktijdig nazorg wordt geleverd in het transplantatiecentrum (zorgactiviteit 039351).

Nazorg regulier orgaantransplantatie donor (039352)
Deze zorgactiviteit wordt vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één instelling.

2022: NR/REG-2207 art. 24 lid 46, 47 en 51

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. De nazorg mag ook worden uitgevoerd door een specialist of arts assistent met het zelfde specialisme als de hoofdbehandelaar. Toelichting interpretatie: De hoofdbehandelaar is een medisch specialist of arts assistent die het subtraject heeft geopend.
 2. Zorgactiviteit nazorg transplantatie waarbij op dezelfde dag een consult plaatsvindt met aanvrager Externe Instelling wordt niet gesignaleerd. Toelichting interpretatie: het kan voorkomen dat ziekenhuizen niet zelf de transplantatie uitvoeren maar dat patiënten wel bij hen voor de nazorg komen.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht vastleggen van nazorg orgaantransplantaties (N0947)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Zorgactiviteiten nazorg orgaantransplantatie

t/m 30-04-2016: 039385 t/m 039393, 039397

tot heden: 039394 t/m 039396, 039398, 039350, 039351 en 039352

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png Blauwepijl.png

3) Tot 2020: Er zijn meerdere dezelfde nazorg verrichtingen binnen eenzelfde subtraject geregistreerd, waarbij alles behalve de eerste verrichting wordt gesignaleerd

4) Zorgactiviteit (039385 t/m 039398) met op dezelfde kalenderdag geen eerste face to face contact (ZPK 1, 2 of 3) of ZA 231901 vastgelegd

(exclusief eerste polikliniekbezoek (za 190060) op dezelfde dag met aanvrager externe instelling)

Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

Voor criterium 3 zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting. Bij criterium 3 blijft één verrichting behouden, de overige(n) worden verwijderd.

Bij criterium 4 is het meest waarschijnlijk dat de nazorg stemceltransplantatie wel heeft plaatsgevonden maar een polibezoek is vergeten te registreren. Daarom wordt een consult toegevoegd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen verrichting.

ValueCarelogo2022.png