Onterecht vastleggen van nazorg cochleaire implantaten (N0199)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0199
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Complexe zorgactiviteiten (R06416)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Complexe Zorgactiviteiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Complexe Zorgactiviteiten

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 2. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.PS.A.99.48.01 Nazorg cochleaire implantaten
 3. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.PS.A.99.48.01 Nazorg cochleaire implantaten
 5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 6. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.PS.A.99.48.01 Nazorg cochleaire implantaten
 7. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
 8. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.PS.A.99.48.01 Nazorg cochleaire implantaten
 9. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.PS.A.99.48.01 Nazorg cochleaire implantaten
 10. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
Samenvatting

Onterecht vastleggen van de verrichting nazorg cochleaire implantaten (031904 en 031906).

Regelgeving / beleid
2016 & 2017
Een zorgactiviteit ‘cochleaire implantaten nazorg volwassenen’ (031904) en ‘cochleaire implantaten nazorg kinderen’ (031906) mag uitsluitend door één zorgaanbieder eenmaal per 120 dagen worden geregistreerd op de dag van een polikliniekbezoek of consult door de audioloog.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 18

2016: BR/CU-2136: art. 11.13

In de lijst verboden toegestaan staat het volgende beschreven bij punt 26:

Vraag: 
In de praktijk komen patiënten met een cochleaire implantaat voor controles en nazorg vaak bij een audioloog terug en niet bij de arts die de cochleaire implantaat heeft geplaatst. Is het toegestaan dat een audioloog de zorgactiviteit nazorg cochleaire implantaat vastlegt? 

Antwoord: 
Nee, dit is niet toegestaan. In de beleidsregel is bepaald dat één zorgaanbieder een zorgactiviteit voor nazorg cochleaire implantaat mag vastleggen bij nazorg op de dag dat er een herhaal-polikliniekbezoek is vastgelegd. Onder het begrip zorgaanbieder wordt verstaan een instelling/praktijk. Een herhaal-polikliniekbezoek mag vastgelegd worden door een poortspecialist. Gezien een audioloog geen poortspecialist is betekent dit dat door een audioloog geen herhaal-polikliniekbezoek vastgelegd mag worden, en hiermee ook geen zorgactiviteit voor nazorg cochleaire implantaten. 

Anticipatie: 
De NZa biedt de mogelijkheid om te anticiperen op de regelgeving 2015, in die zin dat zorgactiviteiten nazorg cochleaire implantaten door audiologen geregistreerd worden, onder de voorwaarde dat op het moment de zorgactiviteit nazorg cochleaire implantaten is vastgelegd er sprake is van een ‘herhaal-contact’ met de audioloog. 

2018
Nazorg cochleaire implantaten (031904 en 031906)

Een zorgactiviteit 'cochleaire implantaten nazorg volwassenen' (031904) en 'cochleaire implantaten nazorg kinderen' (031906) mag uitsluitend door één zorgaanbieder eenmaal per 120 dagen worden geregistreerd op de dag van een polikliniekbezoek of een consult door de klinisch fysicus audioloog.

Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098)

Een zorgactiviteit 'post-transplantatietraject' (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie mag uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal 3 subtrajecten na een transplantatie worden geregistreerd tijdens het eerste face-to-face contact in het kader van de nazorg.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 20 en lid 33

2019
Nazorg cochleaire implantaten (031904 en 031906)

Een zorgactiviteit ‘cochleaire implantaten nazorg volwassenen’ (031904) en ‘cochleaire implantaten nazorg kinderen’ (031906) wordt uitsluitend door één zorgaanbieder binnen een cochleair implantatie (CI) team maximaal eenmaal per 120 dagen geregistreerd.

Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098)

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie wordt uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal drie subtrajecten na een transplantatie geregistreerd tijdens het eerste face-to-face contact in het kader van de nazorg.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 55 en lid 53

2020
Nazorg cochleaire implantaten (031904 en 031906)

Een zorgactiviteit ‘cochleaire implantaten nazorg volwassenen’ (031904) en ‘cochleaire implantaten nazorg kinderen’ (031906) wordt uitsluitend door één zorgaanbieder binnen een cochleair implantatie (CI) team geregistreerd.

Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098)

Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087 en 192098) na stamceltransplantatie wordt uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal drie subtrajecten na een transplantatie geregistreerd tijdens een face-to-face contact in het kader van de nazorg.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 56 en lid 54

2021
Nazorg cochleaire implantaten (031904 en 031906)

Een zorgactiviteit ‘cochleaire implantaten nazorg volwassenen’ (031904) en ‘cochleaire implantaten nazorg kinderen’ (031906) wordt uitsluitend door één zorgaanbieder binnen een cochleair implantatie (CI) team geregistreerd.

Nazorg stamceltransplantaties (192079, 192080, 192087, 192098, 192099)
Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ (192079, 192080, 192087, 192098 en 192099) na stamceltransplantatie wordt uitsluitend door één zorgaanbieder gedurende maximaal drie subtrajecten na een transplantatie geregistreerd tijdens een contact in het kader van de nazorg.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 59 en 57

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. In het Controleplan versie 1.1. staat vermeld dat de verrichtingen nazorg cochleaire implantaten geregistreerd wordt door de hoofbehandelaar. De hoofdbehandelaar is een medisch specialist of arts assistent die het subtraject heeft geopend. De nazorg mag ook worden uitgevoerd door een specialist of arts assistent met hetzelfde specialisme als de hoofdbehandelaar.
 2. Er wordt voor 2013 niet gekeken naar herhaal polikliniek bezoeken, omdat de regelgeving pas per 2014 voorschrijft dat deze zorgactiviteit tijdens een herhaal polikliniek bezoek uitgevoerd dient te worden. Staat niet vermeld in beleidsregel BR/CU-2104. In verband met de anticipatie worden ook de herhaalcontacten van de audioloog 190723, 190729 en 190730 meegenomen. 
 3. Eenmaal per jaar is geïnterpreteerd als: Er is maximaal 1 zorgactiviteit (031904 en 031906) gekoppeld aan het betreffende vervolg subtraject.
 4. Tot lid van het Cochleair Implantatie (CI) team worden de volgende specialismes gerekend: KNO, logopedie, audiologie, psychologie, en maatschappelijk werkers.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht vastleggen van nazorg cochleaire implantaten (N0199)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Zorgactiviteiten met code 031904 (volwassene) of 031906 (kinderen)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png Blauwepijl.png Blauwepijl.png
3) T/m 2018: Geregistreerde zorgactiviteit is niet uitgevoerd tijdens een herhaal polikliniek bezoek (190013, 190723, 190729 of 190730) 4) T/m 2019: Er is meer dan eenmaal per 120 dagen een zorgactiviteit (031904 en 031906) vastgelegd.   
                        
5) T/m 2018:De zorgactiviteit is niet uitgevoerd door een Medisch Specialist met het zelfde specialisme als de hoofdbehandelaar.

Vanaf 2019: de zorgactiviteit is niet door een lid van het Cochleair Implantatie (CI) team uitgevoerdLogica: 1 en 2 en (3 of 4 of 5)

Berekening financiële impact

De nazorg cochleaire implantaten wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png