Onterecht vastleggen van een optometrisch onderzoek (binoculair) (N0091)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0091
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Complexe Zorgactiviteiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Complexe Zorgactiviteiten
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Complexe Zorgactiviteiten
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Complexe Zorgactiviteiten
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Complexe Zorgactiviteiten
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Complexe Zorgactiviteiten
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Complexe Zorgactiviteiten
 8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Complexe Zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan om de zorgactiviteiten Eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848) en Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849) als OZP te declareren wanneer deze binnen de looptijd van een een subtraject Oogheelkunde vallen. Het is ook niet toegestaan om een Eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848) als OZP vast te leggen als er geen nieuwe zorgvraag is.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
De zorgactiviteit optometrisch onderzoek (binoculair) (192848) mag alleen worden geregistreerd bij het eerste diagnostisch consult door de optometrist bij een nieuwe zorgvraag.

De tarieven voor eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848) kunnen alleen als overig zorg product gedeclareerd worden wanneer ze niet in het kader van een DBC –zorgproduct plaatsvinden


2015: BR/CU-2136 art 15.1.7

2014: BR/CU-2134 art 12.37 en 16.1.6

2013: wordt niet vermeld in beleidsregel (BR/CU-2104 of NR/CU-228)

2017
Optometrie (192848 en 192849)
 • Eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848)
  Een zorgactiviteit ten behoeve van de registratie van het eerste diagnostisch consult door de optometrist bij een nieuwe zorgvraag.
 • Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849)
  Een zorgactiviteit voor het registreren van (diagnostische) herhaalconsulten door de optometrist bij een bestaande zorgvraag.
 • De tarieven voor eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848), voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849) en preventieve optometrische screening (192854) kunnen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbc-zorgproduct is geopend. Het onderzoek of de behandeling moet worden uitgevoerd door een optometrist die de patiënten ziet op een optometrisch spreekuur.

2017: NR/REG-1732 art. 28 lid 2g

2018
Optometrie (192848 en 192849)
 • Eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848)
  Een zorgactiviteit ten behoeve van de registratie van het eerste diagnostisch consult door de optometrist bij een nieuwe zorgvraag.
 • Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849)
  Een zorgactiviteit voor het registreren van (diagnostische) herhaalconsulten door de optometrist bij een bestaande zorgvraag.
 • De tarieven voor eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848), voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849) en preventieve optometrische screening (192854) kunnen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbc-zorgproduct is geopend. Het onderzoek of de behandeling moet worden uitgevoerd door een optometrist die de patiënten ziet op een optometrisch spreekuur.

2018: NR/REG-1816 art. 28 lid 2g

2019
Optometrie (192848 en 192849)
 • Eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848)
  Een zorgactiviteit ten behoeve van de registratie van het eerste diagnostisch consult door de optometrist bij een nieuwe zorgvraag.
 • Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849)
  Een zorgactiviteit voor het registreren van (diagnostische) herhaalconsulten door de optometrist bij een bestaande zorgvraag.
 • De tarieven voor eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848), voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849) en preventieve optometrische screening (192854) mogen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbc-zorgtraject is geopend. Het onderzoek of de behandeling wordt uitgevoerd door een optometrist die de patiënten ziet op een optometrisch spreekuur.

2019: NR/REG-1907a art. 28 lid 2g

2020
Optometrie (192848 en 192849)
 • Eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848)
  Een zorgactiviteit ten behoeve van de registratie van het eerste diagnostisch consult door de optometrist bij een nieuwe zorgvraag.
 • Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849)
  Een zorgactiviteit voor het registreren van (diagnostische) herhaalconsulten door de optometrist bij een bestaande zorgvraag.
 • De tarieven voor eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848), voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849) en preventieve optometrische screening (192854) mogen alleen als overig zorgproduct gedeclareerd worden wanneer ze niet plaatsvinden in het kader van een zorgvraag waarvoor al een dbc-zorgtraject is geopend. Het onderzoek of de behandeling wordt uitgevoerd door een optometrist die de patiënten ziet op een optometrisch spreekuur.

2020: NR/REG-2001a art. 28 lid 2g

2021
Optometrie (192848 en 192849)
 • Eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848) Een zorgactiviteit ten behoeve van de registratie van het eerste diagnostisch consult door de optometrist bij een nieuwe zorgvraag.
 • Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849) Een zorgactiviteit voor het registreren van (diagnostische) herhaalconsulten door de optometrist bij een bestaande zorgvraag.
 • Het onderzoek of de behandeling wordt uitgevoerd door een optometrist die de patiënten ziet op een optometrisch spreekuur.

2021: NR/REG-2103a art. 28 lid 2g

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Middels een parameter is het mogelijk om de interval waarbinnen gekeken wordt naar een andere zorgactiviteit 192848 (blok 3 van programmeerbare norm) aan te passen. Hiervoor dient een interval in maanden gekozen te worden, waarbij een waarde van 0 resulteert in helemaal niet signaleren op dit punt.
 2. Een optometrisch onderzoek (binoculair) (192848) als OZP geregistreerd valt binnen het kader van een zorgproduct als deze valt binnen de looptijd van een subtraject van oogheelkunde.
 3. Er kan voor gekozen worden om alleen acties te tonen wanneer het subtraject van oogheelkunde gegrouperd is.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht vastleggen van een optometrisch onderzoek (binoculair) (N0091)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle zorgactiviteiten 192848 en 192849

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png Blauwepijl.png
3) Er zijn voor de patiënt meerdere eerste optometrische onderzoeken (192848) geregistreerd in de twee jaar voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de zorgactiviteit

4) De geregistreerde zorgactiviteit 192848 of 192849 is niet gekoppeld aan een regulier subtraject en valt binnen de looptijd van een declarabel subtraject van het specialisme oogheelkunde


Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on


ValueCareLogo2.png