Onterecht vastleggen van een consult Kaakchirurgie (N0420-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0420-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 6.11

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Complexe zorgactiviteiten (R06416)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan een consult bij kaakchirurgie vast te leggen:

 • Als er in dezelfde zitting een behandeling uit productgroep 3 t/m 8 plaatsvindt.
 • Gedurende 30 dagen na een consult, indien er geen sprake is van een nieuw ziektegeval.
 • Gedurende 30 dagen na een behandeling productgroep 3 t/m 8.
 • Als er geen uitgebreid onderzoek wordt verricht zoals vermeld in de beleidsregel van de NZa.
 • Als er geen sprake is van een face-to-face contact met de kaakchirurg.
Regelgeving / beleid
2020
Consult (234003)

Een face-to-face consult met de kaakchirurg (of arts-assistent of klinisch technoloog), inclusief een uitgebreid onderzoek. Het opnemen van een eenvoudige anamnese over aard en duur van de klachten, behalve informatie naar de algemene gezondheid, dienen als een geheel met de daaropvolgende behandeling en behorende bij de behandeling te worden beschouwd. In die situatie wordt geen consult vastgelegd.

In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

Als algemene regel geldt dat het maximumtarief de volledige behandeling van die aandoening omvat, dat wil zeggen:

 • de voorbehandeling;
 • de verrichting, ongeacht of die in één of meer zittingen plaatsvindt;
 • de nabehandeling totdat de patiënt voor de desbetreffende aandoening, waarvoor de prestatie gedeclareerd wordt, genezen is verklaard, danwel uit de behandeling ontslagen is.

2020: NR/REG-2001a art. 29 lid 3a t/m 3c


Indien een consult kaakchirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht. Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de kaakchirurg meldt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

2020: NR/REG-2001a art. 34d lid 4a


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
Consult kaakchirurgie (234003). Aanvullend geldt hierbij dat de voorwaarde ‘inclusief een uitgebreid onderzoek’ niet van toepassing is bij een herhaalconsult op afstand voor dezelfde zorgvraag.

2019
Consult (234003)

Een face-to-face consult met de kaakchirurg, inclusief een uitgebreid onderzoek. Het opnemen van een eenvoudige anamnese over aard en duur van de klachten, behalve informatie naar de algemene gezondheid, dienen als een geheel met de daaropvolgende behandeling en behorende bij de behandeling te worden beschouwd. In die situatie wordt geen consult vastgelegd.
In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

Als algemene regel geldt dat het maximumtarief de volledige behandeling van die aandoening omvat, dat wil zeggen:

 • de voorbehandeling;
 • de verrichting, ongeacht of die in één of meer zittingen plaatsvindt;
 • de nabehandeling totdat de patiënt voor de desbetreffende aandoening, waarvoor de prestatie gedeclareerd wordt, genezen is verklaard, danwel uit de behandeling ontslagen is.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3a t/m 3c

Indien een consult kaakchirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht.

Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de kaakchirurg meldt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 4a

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. De consulten die niet worden gesignaleerd op N0420-HR2020, worden in een deelwaarneming onderzocht (N0421-HR2020). In de AO/ IC zijn geen concrete aanknopingspunten om een data-analyse te doen op de beoordeling of sprake is van een uitgebreid onderzoek.
 2. De consulten die wel worden gesignaleerd op N0420-HR2020, worden ook op microniveau onderzocht of sprake is van een uitgebreid onderzoek. Deze voorwaarde dient namelijk bij alle gevallen te worden vastgesteld.
 3. De consulten die worden gesignaleerd bij voorwaarde 4, worden op microniveau onderzocht. In de gevallen waarbij het ziekenhuis constateert dat er sprake is van een nieuw ziektegeval, wordt de actie genegeerd.
 4. De consulten kaakchirurgie zijn onjuist geregistreerd tenzij de verrichtingen in een andere (latere) zitting dan het consult hebben plaats gevonden". Indien dit WEL is toegestaan, kan het ziekenhuis deze acties (laten) negeren. 
 5. Acties die op norm N0420 automatisch genegeerd worden n.a.v. een uitsluiting, worden meegenomen in de deelwaarneming N0421.
 6. Handmatig genegeerde acties dienen ook beoordeeld te worden op de deelwaarnemingscriteria, deze stromen niet in op de deelwaarneming. (Deelwaarneming N0421)
 7. Per 2021 is verrichtingcode 234003 niet meer geldig en vervangen door verrichtingcodes 234001, 234002 en 234004. Deze codes zijn per 2021 toegevoegd aan de scope van de norm.
 8. Per 2021 is de 30-dagen regel komen te vervallen. Dit is per 2021 verwerkt in de N0420.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Onterecht vastleggen van een consult Kaakchirurgie (N0420-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Consult kaakchirurgie met code 234003

Blauwepijl.png

2) Geregistreerd in controlejaar of
handreikingjaar en gedeclareerd als OZP

Blauwepijl.png Blauwepijl.png


3) Er is op dezelfde kalenderdag voor dezelfde patiënt ook al een consult of een zorgactiviteit uit productgroep 3 t/m 8 uitgevoerd

4) Er is minder dan 30 dagen eerder voor dezelfde patiënt ook al een zorgactiviteit 234003 (consult) of een zorgactiviteit uit productgroep 3 t/m 8 uitgevoerd


Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png