Onterecht vastleggen van IC-consult (N0104)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0104
Link naar Handreiking MSZ
 1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 6.6
 2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 6.7
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Complexe zorgactiviteiten (R06416)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
 2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Complexe Zorgactiviteiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Complexe Zorgactiviteiten
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Complexe Zorgactiviteiten
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Complexe Zorgactiviteiten
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Complexe Zorgactiviteiten
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Complexe Zorgactiviteiten
 7. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Complexe Zorgactiviteiten

Let op! N0104 is vervallen per 1-1-2020, deze norm is vervangen door de N0532

Samenvatting

Onterecht vastleggen van de zorgactiviteit IC-consult (ICC uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de IC afdeling) (190129): • Niet aangevraagd door een medisch specialist. • Op dezelfde kalenderdag is zowel een IC consult als een IC behandeldag geregistreerd. Indien de aanvrager niet de medisch specialist is, dient het ziekenhuis op basis van een deelwaarneming te controleren of er sprake is van een medische calamiteit.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
IC-consult (190129) Een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de IC-afdeling (spoed en niet-spoed).

Het consult moet aangevraagd zijn door een specialist (of andere arts die handelt onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis inclusief de afdeling spoedeisende hulp). In geval van acute dreigende medische calamiteit kan dit consult ook ongevraagd plaatsvinden. Indien een IC-consult leidt tot een IC-behandeldag (op dezelfde kalenderdag) mag er geen IC-consult worden geregistreerd.

2015: BR/CU-2136 art 13.1.1

2014: BR/CU-2111 art. 13.3.1; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art 14.1.1

2013: BR/CU-2104 art 13.1.1

2016
ic-consult (190129)

Een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de IC-afdeling (spoed en niet-spoed). Het consult moet aangevraagd zijn door een specialist (of andere beroepsbeoefenaar die handelt onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis inclusief de afdeling spoedeisende hulp). In geval van acute dreigende medische calamiteit kan dit consult ook ongevraagd plaatsvinden. Indien een IC-consult leidt tot een IC-behandeldag (op dezelfde kalenderdag) mag er geen IC-consult worden geregistreerd.

2016: NR/CU-266 art. 25 lid 1d

2017
ic-consult (190129)

Een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de ic-afdeling (spoed en nietspoed). Het consult moet aangevraagd zijn door een specialist (of andere beroepsbeoefenaar die handelt onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis inclusief de afdeling spoedeisende hulp). In geval van acute dreigende medische calamiteit kan dit consult ook ongevraagd plaatsvinden. Indien een ic-consult leidt tot een ic-behandeldag (op dezelfde kalenderdag) mag er geen ic-consult worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 2d

2018
ic-consult (190129)

Een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de ic-afdeling (spoed en niet-spoed). Het consult moet aangevraagd zijn door een specialist (of andere beroepsbeoefenaar die handelt onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis inclusief de afdeling spoedeisende hulp). In geval van acute dreigende medische calamiteit kan dit consult ook ongevraagd plaatsvinden. Indien een ic-consult leidt tot een ic-dag (op dezelfde kalenderdag) mag er geen ic-consult worden geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 2d

2019
ic-consult (190129)

Een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de ic-afdeling (spoed en niet-spoed). Het consult is aangevraagd door een specialist (of andere beroepsbeoefenaar die handelt onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis inclusief de afdeling spoedeisende hulp). In geval van acute dreigende medische calamiteit mag dit consult ook ongevraagd plaatsvinden. Indien een ic-consult leidt tot een ic-dag (op dezelfde kalenderdag) wordt er geen ic-consult geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 2d

2020
ic-consult (190129)

Een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de ic-afdeling (spoed en niet-spoed). Het consult is aangevraagd door een specialist (of andere beroepsbeoefenaar die handelt onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis inclusief de afdeling spoedeisende hulp). In geval van acute dreigende medische calamiteit mag dit consult ook ongevraagd plaatsvinden. Indien een ic-consult leidt tot een ic-dag (op dezelfde kalenderdag) wordt er geen ic-consult geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2c

2021
ic-consult (190129)

Een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de ic-afdeling (spoed en niet-spoed). Het consult is aangevraagd door een specialist (of andere beroepsbeoefenaar die handelt onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis inclusief de afdeling spoedeisende hulp). In geval van acute dreigende medische calamiteit mag dit consult ook ongevraagd plaatsvinden. Indien een ic-consult leidt tot een ic-dag (op dezelfde kalenderdag) wordt er geen ic-consult geregistreerd.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 2c

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. In geval van een medische calamiteit dat blijkt uit het integraal oplossen van de actie, wordt de actie genegeerd met een opmerking.
 2. In blokje 5 van de programmeerbare norm wordt verwezen naar intensivist. Er wordt van uitgegaan dat een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de ic-afdeling (spoed en niet spoed) een intensivist betreft. Middels een parameter kan het ziekenhuis aangegeven welke intensivisten er zijn zodat deze worden herkend. 
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht vastleggen van IC-consult (N0104)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Zorgactiviteiten met code 190129

Blauwepijl.png

2) Geregistreerd in controlejaar en gedeclareerd als OZP

Blauwepijl.png

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is een IC-behandeldag geregistreerd (190153, 190154, 190155 en vanaf 2018: 190157 en 190158)

4) Aanvrager van de zorgactiviteit wordt niet getypeerd als medisch specialist
5) IC consult niet uitgevoerd door een intensivist


Logica: 1 en 2 en (3 of 4 of 5)

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on

ValueCareLogo2.png