Onterecht meermaals declareren van een onderzoek – Radiologie, Pathologie (N0430)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0430

Behoort tot Normenkader

Handboek DOT Controleregels 2017 

D.P.A.99.64 Parallelliteit MRI

D.P.A. 99.65 Parallelliteit MRI

D.P.A. 99.66 Parallelliteit MRI

D.P.A. 99.67 Parallelliteit MRI

D.P.A. 99.76 Parallelliteit MRI (maximaal 2)

D.P.A. 99.178 Parallelle MRI codes

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

MRI Hersenen mag niet parallel gedeclareerd worden aan MRI Achterste schedelgroeve. Indien dit wel het geval is wordt de goedkoopste afgewezen.

Regelgeving / beleid

Voor de prestaties 082490, 083190, 083290, 083390, 084090, 087090, 088090 en 089090 geldt dat er per zitting maximaal twee MRI codes gedeclareerd kunnen worden.

Voor de prestaties 082490, 083190, 083290, 083390, 084090, 085093, 087097, 088090 en 089090 geldt dat er per zitting maximaal twee MRI codes gedeclareerd kunnen worden.

2017: NR/REG-1732 Art. 27 lid 1a

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Norm N0430 was t/m 2016 een Handreiking norm, namelijk N0667. Vanaf 2017 is deze norm vervallen in de Handreiking en gaat verder als DOT Controle Regel. Vandaar het nieuwe norm nummer.

N.a.v. mail wisseling met NZa waarin wordt bevestigd: In artikel 27 wordt na de prestatiebeschrijving een aantal prestaties benoemd die niet naast elkaar gedeclareerd mogen worden. Dit geldt voor de OZP’s en niet voor de zorgactiviteiten die in een DBC vallen. Daarom kijkt norm N0430 alleen naar OZP's.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht meermaals declareren van een onderzoek – Radiologie, Pathologie (N0430)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle MRI Zorgactiviteiten
◾gehele periode geldig: 081093, 082490, 083190, 083290, 083390, 084090, 088090 en 089090
◾t/m 2015 geldig: 083615, 085090 en 087090
◾vanaf 2016 geldig: 085091, 085093, 087091, 087092, 087096 en 087097

Blauwepijl.png

2)  Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png                                                                Blauwepijl.png

3) De combinatie van de zorgactiviteiten (082490, 083190, 083290, 083390, 084090, 085090 (t/m 2015), 085093 (vanaf 2016), 087090 (t/m 2015), 087097 (vanaf 2016), 088090 en 089090), kalenderdag en patiëntnummer komt vaker dan twee keer voor in de dataset

4) Prestaties 081093 en 082490 mogen niet naast elkaar gedeclareerd worden;

en

prestatie 087097 mag niet naast 087070, 087091, 087092 088090 of 089090 gedeclareerd worden;

en

prestatie 088090 mag niet naast 087070, 087092, 087096, 087097 of 089090 gedeclareerd worden

Logica: 1 en 2 en (3 of 4)
Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png